Domov » Novice » Splošno » Ukinjanje krajevnih uradov

Ukinjanje krajevnih uradov

Kot smo že poro?ali je na zadnji seji kolegija županov Spodnjega Podravja na?elnik Upravne enote Ptuj predstavil problematiko financiranja delovanja krajevnih uradov. V okviru var?evalnih ukrepov je Ministrstvo za finance dolo?ilo novo višino, koliko smejo znašati materialni stroški celotne Upravne enote Ptuj. Ta jih bo morala zmanjšati za dobrih 54.800 evrov, kar pa ogroža obstoj krajevnih uradov. V letu 2011 so materialni stroški za delovanje krajevnih uradov znašali 16.562 evrov in ker UE Ptuj nima ve? zagotovljenih sredstev za pokrivanje teh stroškov, bodo morali najti ustrezne rešitve. Od 15 krajevnih uradov je le 6 takih, da je obseg dela primerljiv z obsegom dela uslužbenca na upravni enoti in ?eprav je želja zagotoviti ob?anom dostopnost storitev kot do sedaj, finan?na situacija tega žal ne omogo?a.

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 12. maja 2012)

Na vrh