Domov » Novice » Zdravje » Ob dnevu medicinskih sester in babic

Ob dnevu medicinskih sester in babic

V prvi polovici meseca smo obeleževali Mednarodni dan medicinskih sester, ki je potekal pod geslom "Zdravstvena nega – z dokazi v prakso" in dan babic, ki je znova sledil motu "Svet potrebuje babice zdaj bolj kot kadarkoli. Položaj medicinskih sester in babic glede na aktualno situacijo ni niti dober, niti slab. Glede na demografske spremembe, bodo potrebe po tem kadru vedno ve?je, a se v tem trenutku prav na tem podro?ju sre?ujejo z racionalizacijo ter posledi?no zmanjševanjem zaposlenih. Stroka zdravstvene nege je v svojem razvoju vse naprednejša, ?emur je treba slediti. Tudi sama narava dela je vse obsežnejša, hkrati pa vse bolj odgovorna, strokovna in raziskovalno naravnana. Pomen njihovega dela je izjemen, prispeva pa celotni obravnavi pacienta. Opravljanje poklica medicinske sestre in babice ni le delo, ampak poslanstvo. Njihovo nesebi?no pomo? spremljajo naporni delavniki, velikokrat neprijazni pacienti, pomanjkanje ?asa za najbližje. A kljub vsemu svoje delo opravijo strokovno, s prijazno besedo in z nasmejanim obrazom.

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 12. maja 2012)

Na vrh