Domov » Novice » Uspešni postopki mediacije

Uspešni postopki mediacije

Okrozno sodisce na Ptuju
Okrožno sodiš?e na Ptuju je v letu 2010 pri?elo s postopkom alternativnega reševanja sporov oziroma z mediacijo na pravdnem, nepravdnem, izvršilnem, družinskem in gospodarskem oddelku. V program alternativnega reševanja sporov sta vklju?eni tudi Okrajno sodiš?e na Ptuju in Okrajno sodiš?e v Ormožu. Mediacija je na?in reševanja spora, v katerem mediator, ki ni razpravljajo?i sodnik, pomaga strankam, da bi z dogovarjanjem in pogajanji dosegli sporazumno rešitev spora in uredili medsebojna razmerja. Postopek mediacije je neformalen, hiter, neobvezujo? in zaupen. Mediator poskuša dose?i boljšo komunikacijo med strankami in uskladiti nasprotujo?e se interese. Sodna poravnava ima enako mo? kot pravnomo?na sodba. Stranke lahko na Okrožnem sodiš?u na Ptuju dobijo posebno pisno obvestilo o mediaciji. Za informacije pa se lahko na sodiš?e obrnejo tudi po telefonu na številko 02 748 08 00.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 23. marca 2013.)

Na vrh