Domov » Novice » Volitve 2014 – Zavezništvo Alenke Bratušek

Volitve 2014 – Zavezništvo Alenke Bratušek

zaab

Stranka Zavezništvo Alenke Bratušek je bila ustanovljena zadnjega maja z željo po resni?nem zavezništvu in za?etku ne?esa novega. Zase pravi, da jo odlikuje pogum, meni pa tudi, da ženske pomembne re?i v življenju rešujemo na druga?en na?in. Vizija stranke temelji na prizadevanjih za solidarno, evropsko Slovenijo, temelji pa na petih stebrih – javnem zdravstvu in šolstvu, pravni državi, uspešnem gospodarstvu, medgeneracijski solidarnosti in pametnem trajnostnem razvoju. V 9., 10. in 11. volilnem okraju 8. volilne enote bodo kandidirali Darko Jazbec, Maks Ferk in Robert Križani?, ki so se za kandidaturo odlo?ili, saj verjamejo, da je to prava pot in po tej poti želijo stopati za dobrobit vseh nas. Bratuškova pa je še dejala, da so uspeli zadržati ekonomsko suverenost in po tej poti je treba naprej, brez obljub, ki jih ne bo mogo?e uresni?iti in samo s pogumom. In prav „Pogum za naprej“ je geslo Zavezništva Alenke Bratušek, ki želi za?eto delo tudi dokon?ati.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 10. julija 2014.)

Na vrh