Domov » Novice » Vroča seja županov Spodnjega Podravja

Vroča seja županov Spodnjega Podravja

12 kolegij zupanov Spodnjega Podravja
Na 12. redni seji Kolegija županov Spodnjega Podravja je bilo na dnevnem redu dvanajst to?k. Župani, direktorji ob?inskih uprav in predstavniki ob?in so imeli zelo burno razpravo po sedmi to?ki, ki je bila Uskladitev cen vodooskrbe po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih ob?inskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Predlog je bil, da bi se naj cene, ki so po trenutno znanih podatkih zelo razli?ne v Spodnjem Podravju uskladile, tako da bi bile enotne cene storitev in enotne cene omrežnine. Ni? manj burno ni bilo tudi pri osmi to?ki, kjer je direktor Ob?inske uprave Mestne ob?ine Ptuj Ivan Vidovi? predstavil navzo?im potek in sofinanciranje Novogradnje Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka. Prav pri sofinanciranju izgradnje šole s prilagojenim programom se s strani ob?in Spodnjega Podravja zelo zatika, saj gre pri tem projektu še za številna odprta vprašanja. Sodelujo?i na tokratnem kolegiju so bili seznanjeni še z informacijami poslancev državnega zbora Republike Slovenije, predlogom Ureditve sofinanciranja programov Javnega zavoda CID Ptuj in imenovanju predstavnikov v Svet zavoda Lekarne Ptuj.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 14. decembra 2013.)

Na vrh