Domov » Novice » Z 9. seje Varnostnega sosveta

Z 9. seje Varnostnega sosveta

varnostni sosvet november

?lani varnostnega sosveta so se sestali na 9. seji, obravnavali pa so trende varnostnih pojavov v MO Ptuj in aktivnosti, ki jih bodo izvajali v decembrskem ?asu. Statisti?ni pokazatelji varnostnih pojavov na obmo?ju MO Ptuj v zadnjih desetih mesecih kažejo na manj kaznivih dejanj na podro?ju kriminalitete, manj kršitev javnega reda in miru in za 28% manj prometnih nesre?. V splošnem je ocena stanja varnosti dobra. Upadel je tudi odstotek prometnih nesre?, teh je bilo 28% manj v primerjavi z enakim obdobjem lani, so pa na podro?ju cestnega prometa v porastu posamezne kršitve. Vzpodbudno je tudi, da v prvih desetih mesecih ne beležijo smrtih žrtev zaradi posledic prometnih nesre?. Najdlje so se ?lani varnostnega sosveta ustavili pri kaznivih dejanjih s podro?ja zlorab drog, kjer so podatki s strani policije tudi vzpodbudni, a so se ?lani vprašali, ?e so številke res pokazatelj realnega stanja. Prisotni so se strinjali, da bodo morale posamezne institucije in pristojni stopiti skupaj in zajeziti problem, saj je, kljub razveseljivim številkam, zgodba povsem druga?na.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 3. decembra 2013.)

Na vrh