Domov » Novice » Za ohranitev finančne uprave na Ptuju

Za ohranitev finančne uprave na Ptuju

du ptuj

Zakon o finan?ni upravi med drugim predvideva reorganizacijo dav?nih uradov oz. Finan?nih uprav v okviru 12 statisti?nih regij. Tako bi bila samostojnost poslovanja Dav?nega urada Ptuj ukinjena in bi bil uvrš?en pod upravljanje Dav?nega urada Maribor. Socialni demokrati Ptuj so za ohranitev finan?ne uprave na Ptuju, saj so mnenja, da predlog Zakona ne vsebuje ocene vzdrževalnih stroškov služb, zato o realizaciji optimizacije stroškov ni možno govoriti. Dvomijo tudi v doseganje cilja po poenotenju služb, s tem ko bi iz obstoje?ih 15 dav?nih uradov vzpostavili 12 finan?nih uprav. V o?i namre? bode, da se ohranjajo finan?ni uradi, ki zajemajo 35.000 prebivalcev, ukinjajo pa uradi, ki zajemajo 85.000 prebivalcev. Socialni demokrati Ptuj so zato pozvali vse politi?ne stranke in vodstvo Mestne ob?ine Ptuj k skupnemu angažmaju in pozivu pristojnih, da mora kakršnakoli reorganizacija potekati na podlagi utemeljenih argumentov, da ne bo nastalo ve? škode kot koristi.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 22. marca 2014.)

Na vrh