Domov » Novice » Zadnja redna seja MS MO Ptuj v letošnjem letu

Zadnja redna seja MS MO Ptuj v letošnjem letu

prva izredna seja ms mo ptuj

Na 2. redni seji MS MO Ptuj so se svetnice in svetniki najdlje ustavili pri odloku o prora?unu za leto 2015. Zna?ilnost tega prora?una, v vrednosti 27,8 MIO EUR, je zagotovo pomanjkanje sredstev. Slednja so morali kr?iti na skoraj vseh podro?jih, tudi pri sofinanciranju javnih del, kar je pri precej svetnikih sprožilo pomisleke, glede na pove?ano postavko za pla?e zaposlenih. Župan pojasnjuje, da javnih del niso ?rtali, le zmanjšali so delež sofinanciranja, želja pa je da pridejo do skupnega dogovora in strategije, koliko bodo lahko sofinancirali. Nekateri svetniki so prora?un ozna?ili kot osiromašenega, nekateri za prora?un previdnosti. Župan pravi, da gre za oboje. Zavedajo se finan?ne situacije, zato je prora?un tak, kot je. V naslednjem letu se bodo dokon?ali za?eti projekti, za katere so bila prejeta evropska sredstva. Ob investicijsko povsem osiromašenem prora?unu je edini projekt, ki je na vidiku, t.i. park&ride na Zadružnem trgu. ?e bi uspeli uvesti princip, da bi avtobusi turiste pripeljali pod grad in jih nato pri?akali na Zadružnem trgu, bi turisti tako morali skozi mesto. S tem bi oživili mestno jedro, pa tudi pove?ali interes ponudnikov. Prora?un bo sedaj 30 dni v javni razpravi, svetnice in svetniki se bodo še usklajevali, glede na dejansko stanje, pa bo težko uskladiti predloge in želje z zmožnostmi. Kaj se bo sploh dalo, bomo verjetno že izvedeli na januarski seji.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 16. decembra 2014.)

Na vrh