Domov » Novice » Zdrav življenjski slog

Zdrav življenjski slog

Zdrav zivljenjski slog
Zavod za šport Republike Slovenije Planica in lokalni nosilec projekta Zavod za šport Ptuj sta v šolskem letu 2013/2014 na osnovnih šolah izvajali projekt Zdrav življenjski slog. Na njem so u?enci in u?enke spoznavali razli?ne športne discipline. Zaklju?na prireditev projekta je bila na Mestne stadionu in na njem je sodelovalo okrog tristo otrok iz vseh ptujski osnovnih šol. Otroci so se ukvarjali z razli?nimi športi in podrobneje so jim športniki, trenerji in športni delavci predstavili njihove discipline. Osnovni namen projekta je bil navajanje otrok v starosti od 6 do 15 leta na zdrav življenjski slog s pomo?jo dodatne športne aktivnosti.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 21. junija 2014.)

Na vrh