Domov » Novice » Letošnje Igre dobre volje na Ptuju

Letošnje Igre dobre volje na Ptuju

igre dobre volje

Igre dobre volje so namenjene domskim otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami, predstavljajo pa družabno, športno in kulturno sre?anje. Letošnje je gostil Dijaški dom Ptuj. 40. let mineva od prvega sre?anja otrok s posebnimi potrebami. Takrat so se pri?ele 1. Igre dobre volje, ?astitljiv jubilej pa so in letošnje igre pa so pripravili in gostili v Dijaškem domu Ptuj. Cilj iger je, da otroci in mladostniki s posebnimi potrebami urijo svoje gibalne sposobnosti in socialne spretnosti, pridobivajo na samozavesti in izboljšujejo samopodobo, spoznavajo nova okolja, v kulturne programu iger nastopajo pred vrstniki in drugimi gledalci, koristno in ustrezno spoznavajo podro?ja gibalne vzgoje, dolgoro?no se motivirajo za športno udejstvovanje in pozitivno medsebojno komunikacijo. Skozi igre spoznavajo pomen vrednot, kot so prijateljstvo, medsebojna pomo?, prisluhniti drug drugemu, strpnost, ipd. Stkejo vezi, sodelujejo, krepijo športni duh in še veliko ve?. Igre dobre volje niso tekmovalnega zna?aja, pomembno, je da se družijo, uživajo v tem kar po?nejo in so pri tem dobre volje… tako kot se igre imenujejo.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 15. maja 2015.)

Na vrh