Domov » Novice » Zabava » Proslava ob dnevu državnosti

Proslava ob dnevu državnosti

25.junija pred 20 leti je slovenska skupš?ina razglasila temeljno listo o neodvisnosti in samostojnosti. Obiskali smo osrednjo slovesnost Mestne ob?ine Ptuj ob dnevu državnosti in med drugim mlajšo generacijo povprašali, kako dojemajo svojo mlado domovino. Mlada država smo, ki je ob pravem ?asu znala stopiti skupaj in v tem kratkem ?asu so nam ob vstopu v Nato ter Evropsko unijo uspeli številni premiki naprej. Župan dr. ?elan je poudaril, da je ob teh rezultatih še pomembneje to, da se zavedamo zakaj so nam slednji uspeli. Na številnih slovesnostih smo se spomnili na ?as, ko smo pri?eli pisati svojo, samostojno slovensko zgodovino. Tudi takrat je režiserka Branka Bezeljak režirala eno izmed proslav, a v druga?nih, negotovih okoliš?inah. Zato ji je bilo tokrat, ko so na odru stali najstniki, rojeni v novi državi, pravi užitek, mlade pa je pri nastopu vodilo to, kaj lepega lahko povedo o svoji domovini. In prav ti mladi vedro in smelo zrejo v prihodnost, neobremenjeni s preteklostjo. Prav zaradi tega, ker so se rodili v novi državi, nanjo gledajo s ponosom in domoljubjem. Po tej generaciji bi se morali zgledovati. Videti lepe pozitivne plati in tako lažje premagovati ovire. Vse je namre? mogo?e, ?e si ?lovek le dovolj želi…prav to razmišljanje nas je namre? pripeljalo do samostojnosti in neodvisnosti.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 28. junija 2011)

Na vrh