Domov » Novice » 6. redna seja Sveta zavoda ptujske bolnišnice

6. redna seja Sveta zavoda ptujske bolnišnice

Seja sveza zavoda SB Ptuj
Na 6. redni seji sveta zavoda Splošne bolnišnice doktorja Jožeta Potr?a Ptuj je bilo na dnevnem redu trinajst to?k. Uvodne to?ke so bile namenjene razpravi o finan?nem stanju, tako da smo bili seznanjeni s poslovanjem v prvih dveh mesecih letošnjega leta in letnim poro?ilom za leto 2013. Ptujska bolnišnica je poslovanje v letu 2013 kon?ala s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 2.137.813 evrov, kar naj bi znašalo 11 % njenih prihodkov. ?lani sveta zavoda so z zadržkom in dolo?enimi pripombami sprejeli letno poro?ilo za leto 2013. Na dnevnem redu je bila tudi to?ka o poslovnem na?rtu za leto 2014 in predlog ukrepov za izboljšanje poslovanja. Tega na?rta zaenkrat vodilnim v ptujski bolnici še ni uspelo pripraviti in ga morajo urediti do 18. aprila, tako da bo do takrat na sporedu še ena seja zavoda. Na šesti je bila predstavljena tudi kadrovska situacija v ptujski bolnici, v kateri imajo trenutno bistveno premalo zdravnikov. Med ostalimi to?kami na tokratni seji sveta zavoda Splošne bolnišnice doktorja Jožeta Potr?a Ptuj je bilo tudi poro?ilo o ?akalnih dobah, informacije o urgentnem bloku, osnutek statuta, sprejemanja soglasij k zaposlitvi pripravnikov, ostalega kadra in poro?ilo o podjemnih pogodbah ter izdanih soglasjih v letu 2013.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 8. aprila 2014.)

Na vrh