Domov » Novice » Podelitev priznanj krvodajalcem

Podelitev priznanj krvodajalcem

stokratnik

Mestna organizacija Rde?ega križa Ptuj je na sve?ani slovesnosti podelila priznanja krvodajalcem MO Ptuj. S to gesto so se zahvalili vsem tistim, ki solidarno in nesebi?no delijo del sebe. Preko 3.500 krvodajalcev na Ptujskem vsako leto rešuje življenja. Pomena njihovega nesebi?nega po?etja se na da opisati, lahko pa se jim le zahvalimo za humana dejanja. Struktura krvodajalcev se je z leti malce spremenila, kar jih veseli, saj se je ?ut za so?loveka prenesel tudi na mlade rodove. Veliko priznanj je bilo podeljenih prav mladim krvodajalcem, niso pa manjkali niti tisti, ki so kri darovali

The for. The coarser visit site This now:.

preko sto krat. Tudi naša televizija jih ob njihovem humanem po?etju redno spremlja. Krvodajalstvo ni le humanost, dobrodelnost, je poslanstvo, ki rešuje življenja. Ve? od tega pravzaprav sploh ni mogo?e. Vse dobrine v življenju lahko enako pridobimo, krvi pa ni možno nadomestiti z ni?emer kot s krvjo samo. Zato iskrena zahvala vsem, ki se nesebi?no razdajajo za vse nas.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 14. decembra 2013.)

 

Na vrh