Pozitiven rezultat ptujske bolnišnice v letu 2015 – Petv
Domov » Novice » Pozitiven rezultat ptujske bolnišnice v letu 2015

Pozitiven rezultat ptujske bolnišnice v letu 2015

Pozitiven izid bolnisnice
Splošna bolnišnica doktorja Jožeta Potr?a Ptuj je stopila v leto 2015 z optimisti?nimi na?rti. Za lansko leto so v finan?nem na?rtu predvidevali 1 do 2 odstotka pove?anje prihodkov in 1 odstotek zmanjšanje odhodkov. To bi pomenilo, da bi ob 23 milijonih evrov letnih prihodkov dosegli 67 000 evrov plusa. Uspešno so izpolnili ta finan?ni na?rti, saj so leto 2015 zaklju?ili s pozitivnim finan?nim izkazom oziroma konkretno s 44 932 evri presežka prihodkov nad odhodki. Na seji sveta zavoda ptujske bolnišnice so bili z izvedenimi ukrepi in poslovnim izkazom za lansko leto zelo zadovoljni tudi ?lani sveta zavoda na ?elu s predsednico Sonjo Žibrat. Med desetimi to?kami seje so bile tudi poro?ilo o ?akalnih dobah, stanje v urgentnem centru, kadrovska situacija in predlog programa dela in finan?ni na?rt za leto 2016 ter predstavitev predlogov ukrepov za še nadaljnje izboljšanje poslovanja ptujske bolnišnice. Ta je po trenutnih podatkih s pozitivni poslovnim trendom nadaljevala tudi v prvih dveh mesecih letošnjega leta.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 23. marca 2016.)

Na vrh