Vroča redna seja Sveta zavoda Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj – Petv
Domov » Novice » Vroča redna seja Sveta zavoda Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj

Vroča redna seja Sveta zavoda Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj


46. redna seja Sveta zavoda Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj je potekala za zaprtimi vrati in na dnevnem redu je bilo enajst točk. Glavna točka tokratne seje je bila Program dela in finančni načrt za leto 2021. Ta je bil pripravljen na osnovi prejetih izhodišč s strani Ministrstva za zdravje in drugih zakonskih podlag. Načrtovani celotni prihodki v letu 2021 znašajo 37.668.211 EUR, načrtovani celotni odhodki pa 37.614,054 EUR, kar pomeni da bolnišnica načrtuje poslovanje s presežekom prihodkov nad odhodki v višini 54.157 EUR. Ob tej točki sta bili izpostavljeni tudi
Poročilo o ureditvi čakalnih seznamov in Informacije o izvajanju aktivnosti projekta »Izgradnja Urgentnega centra«. Pri slednji se je zataknilo, saj so člani Sveta zavoda sprejeli sklep, da zaradi nerealizacije pričetka izgradnje Urgentnega centra pričnejo postopek razrešitve direktorice Anice Užmah zaradi nevestnega dela in povzročitve večje škode. O očitkih se mora direktorica izreče v roku 15 dni.

(Objavljeno v oddaji Ptujski kroniki, dne 23. junija 2021.)

Na vrh