Domov » Novice » Deset svetnikov zahteva izredno sejo na temo Komunalnega podjetja Ptuj

Deset svetnikov zahteva izredno sejo na temo Komunalnega podjetja Ptuj


Deset svetnikov je v skladu s 23. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj vložili predlog za sklic izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj zaradi nejasnosti in netransparentnega delovanja Komunalnega podjetja Ptuj, ki s svojim delom krni ugled mesta Ptuj in Komunalnega podjetja Ptuj. Na izredni seji bodo svetniki od Komunalnega podjetja Ptuj zahtevali podatke o odvozu komunalnega blata iz ptujske čistilne naprave, cenah odvoza komunalnega blata, cenah vode ter cenah odvajanja in čiščenja odpadne vode. Podpisani svetniki so za izredno sejo predlagali pet sklepov in glavni se nanašajo na seznanitev z aktualno problematiko, vezano na odvoz odpadnega blata iz centralne čistilne postaje na Ptuju in pozvali so županjo, da razišče in ugotovi našteta dejstva o nepravilnem odvozu blata in o tem obvesti mestni svet in javnost v roku 15 dni.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 23. junija 2021.)

Na vrh