Čista umetnost

»?ista umetnost« je oddaja o kulturi, v kateri so zbrani prispevki o dogodkih iz podro?ja kulture v prejšnjem mesecu. Oddaja je predvajana 1x mese?no in gledalcem prikaže zbir vseh kulturnih dogodkov, koncertov, potopisov, plesnih predstav, ipd.

Na vrh