Ptujska kronika

Ptujska kronika je splošno informativna oddaja o dogodkih iz ptujske ob?ine in okolice, ki zagotavlja uresni?evanje pravice do javnega obveš?anja in obveš?enosti.

Oddaja je premierno predvajana trikrat tedensko, z namenom, da gledalcem ponudi ažurne in to?ne informacije iz podro?ja politike, kulture, gospodarske in okoljske infrastrukture, umetnosti, zabave in športa.

Namen oddaje je gledalcem predstaviti dogajanje, investicije ter novosti in razvoj ne samo mesta Ptuj kot najstarejšega mesta v Sloveniji, temve? celotnega podro?ja Spodnjega Podravja. V okviru oddaje zato želimo ?im ve? vsebin nameniti ohranjanju slovenske nacionalne in kulturne identitete ter jezika, vzpodbujanju kulturne ustvarjalnosti ter kulture javnega dialoga, utrjevanju pravne in socialne države ter razvoju izobraževanja in znanosti prek programskih vsebin (kulturnih, izobraževalnih, znanstvenih, mladinskih, otroških,…), objavljenih v oddaji. To pa zagotavljamo z obravnavo podro?ja lokalne politike in politi?nih strank, gospodarstva, umetnosti in kulture, otroških prireditev, kulturno zabavnih vsebin ter športnih dogodkov.

Oddaja gledalcem zagotavlja redno in objektivno ter uravnoteženo predstavljanje politi?nega delovanja in stališ? raznih organizacij in posameznikov, zlasti politi?ne pozicije in opozicije. Skozi prispevke predstavljamo posamezne strani tako uradnih kot neuradnih organizatorjev lokalnih dogodkov. S kriti?no in refleksivno noto spremljamo dogajanje v mestu in okolici z namenom podajati povratno informacijo v obliki kriti?nih refleksij teh dogodkov, delovanja institucij, društev, primerjalne analize in oblikovati širši kontekst posameznih dogodkov, umeš?enih v ožji (lokalni) in širši (nacionalni) prostor. S predstavitvijo razli?nih stališ? na podro?ju politike, gospodarstva, kulture, se zagotavlja pluralnost in raznovrstnost medijskih vsebin.

Zavedamo pa se, da je posebno pozornost potrebno nameniti vsebinam, ki so namenjene otrokom in mladostnikom, starostnikom ter otrokom in odraslim s posebnimi potrebami. Del Ptujske kronike so tako tudi prispevki, ki na uravnotežen na?in obravnavajo tematiko otrok in mladostnikov, starostnikov ter otrok in odraslih s posebnimi potrebami, z namenom zagotavljanja raznovrstnosti in pluralnosti ter tudi medgeneracijske solidarnosti.

Ptujska kronika nagovarja gledalca, da se poglobi in razmišlja o razvoju mesta Ptuj, o njegovi kulturni identiteti ter umeš?enosti v slovenski prostor. Prav slednje je pomembno za ohranjanje slovenske in nacionalne identitete, saj se le-ta pri?ne prav v lokalnem okolju.

Na vrh