Domov » 2013 » julij (Page 3)

Omejitev porabe pitne vode

V zadnjem obdobju se je zaradi zelo vro?ih dni še dodatno pove?ala poraba pitne vode. Zaradi njene prekomerne porabe so se v Komunalnega podjetja Ptuj odlo?ili, da na širšem Ptujskem obmo?ju uvedejo omejitev porabe pitne vode. Tako se voda v ?asu do prepovedi ne sme uporabljati za zalivanje vrtov, zelenic, nasadov, pranje avtomobilov in voda se ne sme jemat iz hidrantov. V skladu z ob?inskimi odloki bodo po ...

Preberi več

5. Glasbeni festival Arsana otvorili Perpetuum Jazzile

Na drugem koncu mesta, na dvoriš?u Minoritskega samostana, pa so se razlegali zvoki vokalne zasedbe Perpetuum Jazzile, ki je otvorila 5. glasbeni festivala Arsana. Eksplozija glasbene umetnosti bo v prihodnjih desetih dneh na Ptuju gostila umetnike svetovnega slovesa in glasbenike, ki so zaznamovali slovenski glasbeni prostor. Številni dogodki bodo poskrbeli za razli?ne glasbene okuse Festivalsko dogajanje ...

Preberi več

Vrnitev slovenske reprezentance z gasilske olimpijade

  Mednarodna gasilska ?lanska in mladinska olimpijada v Franciji, med 14. in 21. julijem, je bila v znamenju slovenskih nastopov. Pet tekmovalnih enot je bilo zlatih, po dve ekipi pa sta osvojili drugo in tretje mesto. Sve?ani sprejem za celotno 168-?lansko slovensko gasilsko reprezentanco so v nedeljo, 21. julija, pripravili pri gasilskem domu v Hajdošah. Napeto vzdušje polno pri?akovanja je vladalo m ...

Preberi več

Tilen Vidovič trinajsti na Univerzijadi

V Kazanu je bila 27. poletna Univerzijada, na kateri je v kajak sprintu nastopil Tilen Vidovi?. Tiha želja Ptuj?ana je bila, da bi prišel v veliki finale med devet najboljših vesla?ev na 200 metrov dolgi progi, a je na koncu zasedel trinajsto mesto. V ?etrtfinalu je za las zgrešil direktno uvrstitev v finale, medtem ko je v polfinalu slabo startal in je bil v svoji skupini ?etrti. (Objavljeno v oddaji Ptujs ...

Preberi več

Tudi v juniju se je brezposelnost zmanjšala

Minuli mesec je bilo na ZRSZ prijavljenih nekaj preko 116.000 brezposelnih oseb, kar je 1,7% manj kot maja. To je že peti mesec zapovrstjo, ko se je brezposelnost zmanjšala. Mi smo preverjali stanje na ptujskem. Mesec junij je bil kar se trga dela ti?e zanimiv in hkrati uspešen. Na ptujski OS ZRSZ se je namre? zaposlilo preko 300 brezposelnih oseb, število odjav iz drugih razlogov je preseglo številko 150, ...

Preberi več

Reševalci iz vode v Termah Ptuj

V Termah Ptuj imajo skupno petnajst reševalcev iz vode, ki so vsi usposobljeni, saj so opravili dolo?ene te?aje in imajo pripadajo?e licence. Reševalci iz vode opazujejo vodne površine, informirajo in opozarjajo kopalce ter nudijo prvo pomo? vsem, ki jo na kopališ?u potrebujejo. V tej kopalni sezoni v Termah Ptuj na sre?o med obiskovalci ne beležijo težjih poškodb. Za ohranjanje zdravja je priporo?ljivo upo ...

Preberi več

Zaključen Mednarodni simpozij pripovedovanja Parzival

Mednarodni simpozij pripovedovanja so organizatorji strnili z okroglo mizo na temo „Evropske razsežnosti pripovedovanja“. Bogastva Eschenbachovega epa o Parzivalu se ne da izmeriti, še ve?je bogastvo pa so pripovedovalci iz vseh koncev sveta delili z lokalnim okoljem, se povezovali, izmenjevali razli?ne kulture. Tudi zgodba o Evropski uniji je skupna zgodba razli?nih držav, kjer se govorijo druga?ni jeziki, ...

Preberi več

Projekt LiveDrava

  Projekt z naslovom »Obnova re?nega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji« z akronimom »LIVEDRAVA«, je zaživel septembra lani in bo trajal do konca leta 2017. Nosilec projekta, ki ga bodo izvajali na obmo?ju reke Drave, med Mariborom in Središ?em ob Dravi, je Društvo za opazovanje in prou?evanje ptic Slovenije (DOPPS), vanj pa je vklju?ena tudi Mestna ob?ina Ptuj. DOPPS je društvo, ki deluje v ...

Preberi več
Na vrh