Domov » 2013 » december (Page 2)

Božična razstava TD Ptuj

Turisti?no društvo Ptuj in Minoriti Ptuj so v samostanu Sv. Petra in Pavla pripravili že 6. boži?no razstavo. Bogata turisti?na ponudba najstarejšega slovenskega mesta dobi v prazni?nih dneh še nekaj dodatne ponudbe. Ljubiteljem unikatnih izdelkov se tako predstavijo ustvarjalci razli?nih društev, ki na ogled postavijo vse tisto, s ?imer se pri?ara pristnost, doma?nost boži?nega ?asa. Nežka Belca, mentorica ...

Preberi več

Projekt Oglednih kmetih

V današnjem ?asu globalizacije in hitrega tempa si v svojem prostem ?asu ljudje vse bolj želimo vrniti k naravi, spoznavati delo na kmetijah, sodelovati, se u?iti in poizkušati dobrote kmetij. Po drugi strani pa so kupci postali vse bolj zahtevni – marsikdaj ne verjamejo, da je ponudba na tržnicah resni?no doma?a. Zaradi navedenih dejstev so v Znanstveno-raziskovalnem središ?u Bistra Ptuj v letu 2013 pri?el ...

Preberi več

Celovita energetska prenova

Lokalna energetska agencija je pred dobrim letom dni pregledala Mestni stadion Ptuj in Športno dvorano Mladika ter je pripravila projekt za celovito energetsko prenovo. To je v zadnjih mesecih izvedlo podjetje Javne službe Ptuj s podizvajalcem podjetjem Moler. Projekt je vseboval izdelavo energetsko var?ne fasade, izgradnjo male son?ne elektrarne, vgradnjo energetsko u?inkovitih oken in vrat ter vgradnjo to ...

Preberi več

Varno v prazničnih dneh

V decembrskih dneh je zelo priljubljena uporaba pirotehni?nih izdelkov, ve?ina teh sploh ni dovoljena, pa tudi posledice nepravilne uporabe so lahko precej hude. Aktivnosti policistov bodo v teh dneh usmerjene v ugotavljanje preprodaje in uporabe pirotehni?nih izdelkov, ki niso dovoljeni. ?eprav se ve?ina tega ne drži, je dovoljena uporabe le dolo?enih izdelkov in še to v to?no dolo?enem ?asu. Uporaba pirot ...

Preberi več

Motivacijska zaposlitvena delavnica

Znanstveno raziskovalno središ?e Bistra Ptuj, Monika Bra?ika in Peter Babarovi? so pripravili motivacijsko delavnico z naslovom 8 nasvetov, ki vam lahko pomagajo do zaposlitve. Na tej delavnici Bra?ikova ni svetovala kako se pišejo prošnje, saj je prepri?ana, da to dandanes vsi obvladajo, temve? je pripovedovala o tem kako prepri?ati delodajalca, da morda zaposli prav vas. Ustvarjanje lastne kariere predsta ...

Preberi več

Problematika drog v MO Ptuj

Kot smo v eni od naših prejšnjih kronik že poro?ali je Varnostni sosvet MO Ptuj na zadnji seji precej ?asa namenil tematiki uporabe nedovoljenih drog. Tudi v Sloveniji zaradi lahke dostopnosti in relativno nizke cene beležimo porast novih psihoaktivnih snovi in uporabo le-teh. Tako tudi Ptuj ni nobena svetla izjema. Po podatkih policije naj bi se število kršitev s tem v zvezi sicer zmanjšalo. Predstavnik LA ...

Preberi več
Na vrh