Zimske službe v pripravljenosti

Enote zimske službe so tudi na Ptuju v pripravljenosti od 15. novembra do 15. marca. V Mestni ob?ini Ptuj po podeljeni koncesiji zimsko službo izvaja podjetje Javne službe Ptuj, katerega delavci že ve ...

Preberi več

Otvoritev dela avtoceste

Gradnja 7,3-kilometrskega odseka med Draženci in Podlehnikom je stekla julija 2015. Novozgrajena avtocesta, na kateri so štirje nadvozi, en podvoz, 12 mostov in dva podhoda, je bila predana prometu ko ...

Preberi več

O problematiki šolskih poti

Tokratna seja SPVCP MO Ptuj je postregla z dvanajstimi to?kami dnevnega reda. Med drugim so ?lani spregovorili o izobraževanju dijakov ŠC Ptuj in Gimnazije Ptuj in o izobraževanju starejših udeležence ...

Preberi več

E-SME e-zajtrk na Ptuju

Konec preteklega meseca je v poro?ni dvorani Mestne hiše potekal E-SME e-zajtrk na Ptuju, ki ga organizira ZRS Bistra Ptuj s partnerji ?ezmejnega projekta »E-SME - e-mobilnost sre?a MSP-je«. Dogodek j ...

Preberi več

Parkirne novosti

V letu 2015 so Javne službe Ptuj od MO Ptuj v upravljanje prevzele urejanje javnih parkiriš?. tako imenovane modre cone. Ob prevzemu dejavnosti so bile napovedane novosti, ki jih skladno s planom tudi ...

Preberi več
Na vrh