E-relly v Avstriji in Sloveniji

Tokrat, že tretji? zapored se je relly pri?el v Almenlandu (Teichalm v Avstriji). Od tam se je približno 30 ekip podalo na okrog 400 kilometrov dolgo dirko skozi razli?ne kraje kot so Fehring, Kidri?e ...

Preberi več

Zaprli stari most čez Dravo

V ponedeljek se je za ves promet zaprl stari most ?ez Dravo. Zaradi obnove bo zaprt vse do septembra 2018. Mestna ob?ina Ptuj je vsem voznikom podala neka uporabnik nasvetov in po njihovem mnenju bo n ...

Preberi več

Pred nami e-relly

V petek in soboto bo v okviru mednarodnega projekta ZRS BISTRA Ptuj od avstrijskega Taichalmseja do Kidri?evega in nazaj potekal prav poseben relly, s postankom na Ptuju. V okviru rellya se bo predsta ...

Preberi več

Na Ptuju vozi Zapeljivček

S ponedeljkom je na Ptuju za?el z obratovanjem prav poseben Zapeljiv?ek. Gre za elektri?no vozilo, ki je v prvi vrsti namenjeno predvsem turistom. Zapeljiv?ejk zapeljuje po celotnem starem mestnem jed ...

Preberi več

Varnost otrok v času počitnic

?lani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Ptuj so na junijski seji najve? pozornosti namenili zagotavljanju varnosti otrok v ?asu poletnih po?itnic. Naloga SPVCP je, da skupaj s pristoj ...

Preberi več

Poligon za voznike

Na Dornavski cesti, nasproti pokopališ?a, na prostoru nekdanjega odlagališ?a, so v ponedeljek svojemu namenu predali vadbeni poligon za motoriste in voznike za?etnike. Gre za novo pridobitev v velikos ...

Preberi več
Na vrh