Pričetek motoristične sezone

Motoristi?na sezona se je zaradi vremena pri?ela že veliko prej kot sicer, zato policisti opozarjajo na strpno in previdno vožnjo. Tudi zaradi cestiš?a, ki še ni v celoti o?iš?eno posipnega materiala, ...

Preberi več

S seje SPVCP MO Ptuj

?lani SPVCP MO Ptuj so se sestali na 10. redni seji , na kateri so obravnavali devet to?k dnevnega reda. Delo SPVCP MO Ptuj v minulem letu je potekalo kot je bilo na?rtovano, to kar se ni realiziralo, ...

Preberi več

Akcija BODI preVIDEN

Z jutrišnjim dnem se zaklju?uje preventivna akcija za ve?jo varnost pešcev, ki je potekala v okviru Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa. Pridružili so se ji tudi pristojni na Ptuju. V prom ...

Preberi več
Na vrh