O problematiki šolskih poti

Tokratna seja SPVCP MO Ptuj je postregla z dvanajstimi to?kami dnevnega reda. Med drugim so ?lani spregovorili o izobraževanju dijakov ŠC Ptuj in Gimnazije Ptuj in o izobraževanju starejših udeležence ...

Preberi več

E-SME e-zajtrk na Ptuju

Konec preteklega meseca je v poro?ni dvorani Mestne hiše potekal E-SME e-zajtrk na Ptuju, ki ga organizira ZRS Bistra Ptuj s partnerji ?ezmejnega projekta »E-SME - e-mobilnost sre?a MSP-je«. Dogodek j ...

Preberi več

Parkirne novosti

V letu 2015 so Javne službe Ptuj od MO Ptuj v upravljanje prevzele urejanje javnih parkiriš?. tako imenovane modre cone. Ob prevzemu dejavnosti so bile napovedane novosti, ki jih skladno s planom tudi ...

Preberi več

Poškodbe na peš mostu

Zaradi zaprtja starega mostu ?ez Dravo je zdaj ve?ja obremenitev prometa tudi na ptujskem peš mostu, ki pa zaradi tega razpada. Dostop do peš mostu je varovan z avtomatsko zapornico s sistemom daljins ...

Preberi več

Program za otroke Kolesarčki

V okviru Evropskega tedna mobilnosti je MO Ptuj tudi letos organizirala preventivno-vzgojni program za otroke Kolesar?ki, ki je namenjen najmlajšim in se izvaja v vrtcih. Otroke preko igre in na nepri ...

Preberi več
Na vrh