Domov » Novice » Izobraževanje » Podelitev Žgečevih priznanj in plaket ob Svetovnem dnevu učiteljev

Podelitev Žgečevih priznanj in plaket ob Svetovnem dnevu učiteljev

svetovni dan uciteljev

Svetovni dan učiteljevobeležujemo 5. oktobra. Odločitev o tem dnevu je bila sprejeta na Mednarodni konferenci o izobraževanju leta 1993 v Ženevi,zato ker je bil na ta dan leta 1966 na medvladni konferenci v organizaciji UNESCO in Mednarodne organizacije del sprejet dokument Priporočila o položaju učiteljev, ki je veljaven še danes. Priporočila jasno določajo pravice in dolžnosti vzgojiteljev in učiteljev ter govorijo o položaju, ki bi ga le-ti glede na zahtevnost dela morali imeti v družbi. Opredeljujejo tudi odgovornost vlad, ki naj učiteljem in njihovim organizacijam omogočijo sodelovanje pri odločanju o za njih pomembnih vprašanjih. V Sloveniji se z vzgojo in izobraževanjem poklicno ukvarja 47 tisoč učiteljev, vzgojiteljev in drugih pedagoških delavcev. Društvo ravnateljev ptujskega področja, ZSSS – OO VIR Spodnje Podravje ter SVIZ Območni odbor Ptuj so v ponedeljek, 6. oktobra v Kulturni dvorani Gimnazije Ptuj pripravili prireditev v počastitev svetovnega dneva učiteljev, na kateri so slovesno podelili Žgečeva priznanja in plakete za dolgoletno prizadevno in uspešno pedagoško delo. Priznanja in plakete je prejelo 33 strokovnih delavcev ptujskega območja. Priznanja dr. Franja Žgeča so prejeli: Lidija Kunčnik – OŠ Juršinci, učiteljica razrednega pouka, Breda Pisar – OŠ Mladika, učiteljica razrednega pouka, Marta Glatz – OŠ Mladika, svetovalna delavka, Janja Hunjet – OŠ Markovci, učiteljica razrednega pouka, Milovan Milunić – OŠ Markovci, knjižničar, Danica Pompe – OŠ Majšperk, vzgojiteljica v prvem razredu, Mirica Marinič – OŠ Majšperk, učiteljica razrednega pouka, Natalija Kutnjak – OŠ Kidričevo, vzgojiteljica predšolskih otrok, Valentina Vrhovšek Malović – Destrnik-Trnovska vas, svetovalna delavka, Milena Mali – OŠ Podlehnik, učiteljica geografije in zgodovine, Slavica Vindiš – OŠ Cirkulane – Zavrč, vzgojiteljica predšolskih otrok, Natalija Nežmah – OŠ Olge Meglič, učiteljica razrednega pouka, Ksenija Kovačič Žižek – OŠ Olge Meglič, učiteljica angleščine in geografije, Jožica Megla – ŠC Ptuj, Strojna šola, učiteljica slovenščine, Helga Mihelač – OŠ Breg, učiteljica slovenščine, Ivanka Čeh – OŠ Cirkovce, učiteljica biologije in kemije, Dragica Jurgec – OŠ Dornava, vzgojiteljica predšolskih otrok, Metka Zagoršek – OŠ Dornava, učiteljica glasbene umetnosti, Brigita Koštomaj – OŠ Ljudski vrt, učiteljica razrednega pouka, Damijan Samojlenko – ŠC Ptuj, Elektro in računalniška šola, učitelj športne vzgoje, Franc Lozinšek – ŠC Ptuj, Elektro in računalniška šola, učitelj praktičnega pouka, Romana Kiseljak – OŠ Hajdina, učiteljica likovne umetnosti, Kosi Dragica – OŠ Hajdina, učiteljica razrednega pouka in Klementina Pulko – Dijaški dom Ptuj – vzgojiteljica v dijaškem domu. Plakete dr. Franja Žgeča pa so prejeli: Sonja Pučko – OŠ Ljudski vrt, učiteljica razrednega pouka, Stanko Kostanjevec, –ŠC Ptuj, Strojna šola, učitelj praktičnega pouka, Terezija Štumberger – OŠ Cirkulane – Zavrč, pomočnica ravnateljice, Bojan Lubaj – OŠ Gorišnica, učitelj tehničnega pouka in fizike, Karmen Fekonja – OŠ Gorišnica, učiteljice angleščine in nemščine, Breda Križan – OŠ Kidričevo, učiteljica razrednega pouka, Andrej Kodela – OŠ Kidričevo, učitelj tehničnega pouka in fizike, Draga Krošel – OŠ Majšperk, učiteljica razrednega pouka in Milena Širec – OŠ Destrnik-Trnovska vas, učiteljica razrednega pouka. Slavnostni govornik na prireditvi je bil dr. Janek Musek, v kulturnem programu pa je nastopil Pihalni orkester Glasbene šole Karol Pahor Ptuj pod vodstvom Zmaga Štebiha. Prireditev je povezovala Zlatka Lampret.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 11. oktobra 2014)

Na vrh