Domov » Novice » Ptujska bolnišnica predvideva negativno poslovanje

Ptujska bolnišnica predvideva negativno poslovanje


Med osmimi to?kami dnevnega reda seje sveta zavoda Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potr?a Ptuj je bila izstopajo?a tretja Program dela in Finan?ni na?rt za leto 2017 s Sanacijskim na?rtom. Finan?ni na?rt 2017 predvideva 24.9 milijona evrov prihodkov, medtem ko bodo odhodkii znašali 26.8 milijona evrov. Skupni na?rtovani poslovni rezultat za leto 2017 je negativen in znaša 1 970 000 euro presežka odhodkov nad prihodki. S takšnim predvidevanjem se nikakor niso strinjali ?lani sveta zavoda, ki so imeli na prikazan izkaz veliko pomislekov in pripomb ter Finan?nega plana 2017 po dobrih dveh urah in pol razprave niso potrdili. ?lani sveta zavoda so vodilnim v ptujski bolnišnici naložili, da do naslednje seje, ki bo predvidoma v drugem tednu julija še malo dopolnijo finan?ni plan in opredelijo po pomembnosti plan investicij za naslednja leta. Ne glede na slabo finan?no stanje, likvidnostne težave in težke pogoje dela so se vsi prisotni na seji sveta zavoda strinjali, da je osnovni cilj ptujske bolnišnice ta, da zagotovi vse potrebne pogoje, za dobro zdravljenje in oskrbo pacientov.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 23. junija 2017.)

Na vrh