Domov » Novice » Ptujska bolnišnica predvideva negativno poslovanje

Ptujska bolnišnica predvideva negativno poslovanje


Med osmimi točkami dnevnega reda seje sveta zavoda Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj je bila izstopajoča tretja Program dela in Finančni načrt za leto 2017 s Sanacijskim načrtom. Finančni načrt 2017 predvideva 24.9 milijona evrov prihodkov, medtem ko bodo odhodkii znašali 26.8 milijona evrov. Skupni načrtovani poslovni rezultat za leto 2017 je negativen in znaša 1 970 000 euro presežka odhodkov nad prihodki. S takšnim predvidevanjem se nikakor niso strinjali člani sveta zavoda, ki so imeli na prikazan izkaz veliko pomislekov in pripomb ter Finančnega plana 2017 po dobrih dveh urah in pol razprave niso potrdili. Člani sveta zavoda so vodilnim v ptujski bolnišnici naložili, da do naslednje seje, ki bo predvidoma v drugem tednu julija še malo dopolnijo finančni plan in opredelijo po pomembnosti plan investicij za naslednja leta. Ne glede na slabo finančno stanje, likvidnostne težave in težke pogoje dela so se vsi prisotni na seji sveta zavoda strinjali, da je osnovni cilj ptujske bolnišnice ta, da zagotovi vse potrebne pogoje, za dobro zdravljenje in oskrbo pacientov.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 23. junija 2017.)

Na vrh