junij – 2011 – Petv
Domov » 2011 » junij (Page 2)

Tek partnerskih mest

Mestna ob?ina Ptuj, Tekaški klub Maraton Ptuj in Zavoda za šport Ptuj so pripravili 4. tradicionalni Tek partnerskih mest. Osemnajst štiri ?lanskih ekip in trije posamezniki so sodelovali na osemurnem teku, ki je potekal po ptujskih ulicah in trgih. Ve?ina ekip je predstavljalo naše mesto in sodelovali so tudi športniki iz pobratenih mest Burghausna, Banske Štiavnic ...

Preberi več

Iz Bosne z devetimi medaljami

Ekipa ptujskih kickbokserjev se je udeležila turnirja Tešanj open v Bosni in Hercegovini. Klub borilnih veš?in Ptuj je imel pet svojih mlajših tekmovalcev, ki so nastopili v semi kontaktu. Zmagali so Patrik Šulek, Timi Sitar, Gašper Mlakar in Vito ?urin, drugi je bil Luka Vindiš, medtem ko je bil tretji Benjamin Golob. Na odprtem prvenstvu Bosne in Hercegovine so bi ...

Preberi več

Veliki poročni manevri

Kulturno društvo Grajena je za gledališko sezono 2010/2011 pripravila priredbo igre Veliki poro?ni manevri. Komedija je v originalu postavljena v majhno dalmatinsko mesto. Po predlogi Iva Brešana je naredila prevod in priredbo režiserka Kulturnega društva Grajena Tatjana Vaupoti?, ki je dogajanje postavila v naše okolje v šestdeseta leta prejšnjega stoletja. ...

Preberi več

Bratenje mest – korak proti boljši in združeni Evropii

V poro?ni dvorani mestne hiše so v okviru programa Evropa za državljane pripravili mednarodno konferenco z naslovom Bratenje mest – korak proti boljši in združeni Evropi. Ve? o programu in njegovih ciljih pa v naslednjih minutah. Vodilnemu partnerju projekta Bratenje mest - korak proti boljši in združeni Evropi Avtonomnemu centru ?akovec se je pridružila tudi Ljudska univerza Ptuj ...

Preberi več

Intenzivne priprave ekipe prve pomoči na evropsko prvenstvo

Ekipa prve pomo?i Civilne zaš?ite Mestne ob?ine Ptuj je na 16. državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomo?i Civilne zaš?ite in Rde?ega križa Slovenije v konkurenci trinajstih ekip osvojila prvo mesto in si tako zagotovila nastop na evropskem prvenstvu. V teh dneh smo jih ujeli med enotedenskimi pripravami. Ekipa prve pomo?i se na tekmovanje pripravlja že nekaj mesecev, za njimi pa so ...

Preberi več

Ptujčani drugi v državi

Devet slovenskih šahovskih klubov in društev se je potegovalo za naslov državnih ligaških slovenskih prvakov. Na 21 državnem klubskem tekmovanju je sodelovalo devet ekip in glede na jakost je imelo najmo?nejšo zasedbo Šahovsko društvo Tehcenter Ptuj. Ptuj?ani so imeli prijavljenih kar enajst šahistov in šahistko, a igrali so Alexsander Beljavsky, Du ...

Preberi več

Na ogled zbirka tapiserij

V 60 letih prejšnjega stoletja so se tapiserije za?ele uveljavljati kot avtonomna likovna zvrst. Pri tapiserijah sta vedno prisotna dva avtorja, Marij Pregelj je bil slikar oziroma kartonist, medtem ko je bila tkalka v Novem Sadu v ateljeju G1 Etelka Tobolka. Gre za enkratna umetniška dela v velikosti 255 krat 118 centimetrov in imajo posebno sporo?ilo. Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož je prevze ...

Preberi več

Prostorska stiska Območnega združenja Rdečega križa Ptuj

Obmo?no združenje Rde?ega križa Ptuj se soo?a s prostorsko stisko zaradi pomanjkanja prostorov, kjer bi skladiš?ili prepotrebne pakete in obla?ila za tiste, ki potrebujejo pomo?. Preverili smo, zakaj je temu tako, kako dale? je reševanje problema in kakšne rešitve so na vidiku. Pri?etek obnove gasilskega doma Ptuj ter idejne zasnove segajo že v leto 2008. Po besedah Vrban?i?a so ...

Preberi več

Z junijske seje mestnega sveta Mestne občine Ptuj

Svetnice in svetniki MO Ptuj so na 8. seji obravnavali trinajst to?k dnevnega reda. Dlje kot pri ostalih to?kah so se ustavili le pri Odlokih o organizaciji in delovnem podro?ju ob?inske uprave ter komunalnem prispevku in pa pri novelaciji investicijskega programa za izgradnjo vrtca Podlesek - Med vrti. Relativno hitro so zaklju?ili to?ko o predlogu odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji i ...

Preberi več
Na vrh