Domov » 2013 » april (Page 3)

Žogarije ponovno na Ptuju!

Media šport, Zavod za šport Ptuj in Mestna ob?ina Ptuj so skupaj pripravili tradicionalno prireditev Žogarijo. Na njej so tokrat tekmovale Osnovna šola Destrnik, Breg, Mladika in Olga Megli?. Sodelovali so otroci prve triade osnovnih šol v starosti od osmega do desetega leta, ki so se pomerili v nogometni igri, spretnostnih igrah, kvizu znanja, ustvarjalnih delavnicah in plesnih nastopih. Predvsem so se otr ...

Preberi več

Cooperjev test

Zavod za šport Ptuj, Atletski klub Cestno podjetje Ptuj in Zdravstveni dom Ptuj so organizirali preizkus trenutne fizi?ne pripravljenosti. V osnovi so pripravili Cooperjev test, ki pomeni za ženske tek na 1600 metrov in za moške tek na 2400 metrov. Glede na starost posameznika so postavljene to?no dolo?ene tabele s ?asi, ki bi jih naj pretekli in strokovnjaki na ?elu s koordinatorjem Urošem Železnikom so oc ...

Preberi več

Zeleni Slovenije ob Dnevu Zemlje delili drevesne sadike

Zeleni Slovenije so se že tradicionalno pridružili obeležitvi Dneva zemlje, v starem mestnem jedru pa so delili drevesne sadike. Zeleni Slovenije so se dogodkom, posve?enim Dnevu Zemlje, pridružili z namenom promocije zdravega okolja in trajnostnega razvoja. Sporo?ilo predsednika Zelenih Slovenije ob tem dnevu je naslednje: „Dan Zemlje moramo slaviti vsi, saj nam daje hrano, dom, vodo, zrak in od tega smo v ...

Preberi več

Z aprilske seje Kolegija županov Spodnjega Podravja

Prejšnji teden so se na seji sestali župani Spodnjega Podravja. Najve? ?asa je bilo posve?enega informacijam s podro?ja gospodarskih javnih služb. Najprej je bila županom podana informacija v zvezi s postopkom razpisa koncesije izvajanja javnih služb za ravnanje s komunalnimi odpadki. Na razpis so se prijavili trije ponudniki, vsi trije izpolnjujejo pogoje, zato za ta teden na?rtujejo 1. krog konkuren?nega ...

Preberi več

Tadej Toplak slavil v Novem mestu

V športni dvorani Marof v Novem mestu je bil Enfusion Live 4 v borilnih disciplinah. Iz kluba Tajskega boksa Ptuj je v K – 1 nastopil Tadej Toplak, ki se je pomeril z Jaroslawom Zavodnim. Po treh rundah je naš borec zmagal z enoglasno sodniško odlo?itvijo. Poljski borec je bil izredno trd, saj ga je Te?a nekajkrat poslal v knockdown, vendar se je zmeraj znova pobral. Ob uspehu Toplaka pa je potrebno omeniti ...

Preberi več

Smeti so ponovno odvržene v naravo

Po podatkih registra divjih odlagališ? v Mestni ob?ini Ptuj je najve?je v ?etrtni skupnosti Spuhlja v gozdi?ku ob cesti med Spuhljo in Borovci. To so v sklopu ?istilne akcije v mesecu marcu Javne službe Ptuj, predstavniki Slovenske vojske in Komunala Ptuj popolnoma o?istili. Po tej akciji si je Medob?inska inšpektorica Majda Murko ogledala omenjeno odlagališ?e, v katerega so bili odvrženi novi odpadki. Klju ...

Preberi več

Postavitev kulturno-zgodovinskih tabel

Predstavljamo še eno pobudo svetnika Branka Brumna. Ta se nanaša na postavitev ozna?evalnih kulturno-zgodovinskih tabel za ozna?bo kulturno-zgodovinskih znamenitosti. Postavitev ozna?evalnih kulturno-zgodovinskih tabel je obuditev lanskoletne pobude. Bliža se namre? ?as dopustov, ko se bodo po avtocestnem kraku proti Hrvaški vile milijonske kolone vozil. Realizacija omenjenega projekta poteka že od leta 201 ...

Preberi več

Otroška varnostna olimpijada

V osnovni šoli Cirkovce se je v torek odvijalo 8. predtekmovanje otroške varnostne olimpijade, na katerem so tekmovale šole iz obmo?ja vseh ob?in na obmo?ju Policijske postaje Ptuj. Policijska uprava Maribor je s preventivnim dogodkom Otroška varnostna olimpijada pri?ela že leta 2006, kljub temu, da otroci tekmujejo, pa olimpijada ni tekmovalne narave, temve? pou?ne. V igrah se otroci preizkušajo v vsakodne ...

Preberi več
Na vrh