Domov » 2013 » oktober (Page 10)

Ocena varnosti otrok v novem šolskem letu ugodna

Na zadnji seji je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Ptuj med drugim veliko pozornost posvetil oceni varnosti otrok v novem šolskem letu. Pred mesecem dni so namre? šoloobvezni otroci znova sedli v šolske klopi in tako jih vsak dan kot pešce in kolesarje sre?ujemo na cesti. Da bi bile njihove poti varne so pristojni peljali razli?ne akcije, na sami seji pa so podali oceno varnosti. Z veseljem ...

Preberi več

Slab položaj delavcev, upokojencev in mladih

Dovolj je – stopimo skupaj je eden izmed aktualnih sloganov Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, ki pripravlja terenske posvete in novinarske konference po vsej Sloveniji. Na ptujski konferenci so predstavili aktualno dogajanje na podro?ju socialnega dialoga in spremembe zakonodaje. Prav tako so opozorili na možen kolaps zdravstvenega sistema, kr?enju delavskih pravic, škodljivih politi?nih ukrepih Vlade i ...

Preberi več

Ptujska kronika, torek 1. oktober 2013

PRISPEVKI: Turizem in vode: varovanje naše skupne prihodnosti Plazovi v Mestni ob?ini Ptuj Ve?ja skrb za medgeneracijsko povezovanje Uspešen zaklju?ek Folklornih Kimav?evih ve?erov V življenju sta pomembni dobrota in iskrenost Sto let konservatorske dejavnosti v SV Sloveniji Uspeh ptujskih mladih kickboksarjev ...

Preberi več

Srebro za Čurina, bron za Vuzem Vajdovo

Evropsko mladinsko in kadetsko prvenstvo v kickboxingu organizacije WAKO je bilo v mestu Krynica Zdroj. Na Poljskem je bilo prijavljenih 1660 tekmovalcev iz dvaintridesetih držav. Slovenija je imela štirideset tekmovalcev, medtem ko so Klub borilnih veš?in zastopali Luka Vindiš, Vito ?urin, Timi Sitar, Lara Vuzem Vajda, Patrik Šulek, Simon Kaisersberger in Gašper Mlakar. Ptuj?ani so zabeležili kar nekaj dob ...

Preberi več

Premiera otroške predstave Palčica

V petek se je v Mestnem gledališ?u Ptuj zvrstila 2. premiera letošnje sezone. Pal?ica je predstava za otroke, ki je nastala v koprodukciji Mestnega gledališ?a Ptuj, Gledališ?a Labirint in Društva lutkovnih ustvarjalcev Ljubljana. Pal?ica je ena najbolj znamenitih Andersenovih pripovedi, ki je doživela že veliko upodobitev. Pravljica, ki govori o usodi majhne krhke deklice, velike kot palec v sebi nosi velik ...

Preberi več

Mednarodni dan starejših

Danes obeležujemo Mednarodni dan starejših. Delež slednjih se pove?uje v vseh državah, v Sloveniji pa je bilo v za?etku leta 17% prebivalcev starejših od 64 let. Še vedno se žal ne zavedamo dovolj, da bomo morali storiti veliko ve? za njihovo kakovostno staranje. Število starejših iz leta v leto naraš?a, projekcije pa napovedujejo še znatno pove?anje v prihodnjih letih. Skrbi zanje bomo morali posvetiti ve? ...

Preberi več

Sanacija plazu v Mestnem vrhu

Na relaciji Grajenš?ak - Grajena je v za?etku letošnjega leta prišlo do plazu, ki je ogrožal lokalno cesto. V za?etku meseca avgusta so se pri?ela sanacijska dela. Do sedaj so v sklopu sanacije plazu naredili izkope za drenažo, položili so drenažo in trenutno v glavnem potekajo dela na kamniti zložbi. Javne službe Ptuj skupaj s podizvajalci podjetjem GTS izvajajo celovita sanacijska dela. Mestna ob?ina Ptuj ...

Preberi več
Na vrh