oktober – 2013 – Petv
Domov » 2013 » oktober (Page 2)

Sprejeli osnutek proračuna za leto 2014

Ptujski mestni svet je 21. oktobra v prvem branju podprl ob?inski prora?un za leto 2014 ter s tem odprl javno razpravo o predlogu dokumenta, ki je za prihodnje leto nastavljen na 30,7 milijona evrov. Od prora?una za leto 2013 je višji za 1,5 milijona evrov. V predlogu je na?rtovanih za skoraj 29 milijonov evrov prihodkov ter 30 milijonov evrov odhodkov. „Na prihodkovni strani prora?una so višji transferni p ...

Preberi več

Uspehi Boštjana Renka v bodybuildingu

Boštjan Renko je v tej sezoni nizal uspeh za uspehom, saj je v za?etku meseca oktobra v Mariboru na tekmovanju Maxximum Openu 2013 dosegel kar štiri zmage v bodybuildingu in fitnessu, na mednarodnem tekmovanju v Avstriji je bil drugi in pred kratkim je nastopil tudi v Madridu na tekmovanju Arnold Classic Europe 2013 v bodybuilingu, kjer je osvojil ?etrto mesto. Za vse uspehe so devetindvajsetletnemu športni ...

Preberi več

Simbioz@ znova gradila mostove med generacijami

V tem tednu se je po celi Sloveniji že 3. zapovrstjo odvijal projekt Simbioz@, z namenom povezati mlajšo in starejšo generacijo. Prostovoljce in udeležence smo obiskali med delavnicami spoznavanja interneta. Cilj dvigniti ra?unalniško pismenost in zanimanje za e-u?enje je tudi letos glavno vodilo projekta Simbioz@, ki se je v preteklih dveh letih izkazal kot odli?en, ne le z vidika prenosa znanj na starejše ...

Preberi več

Pričela so se dela pri izgradnji kanalizacijskih sistemov

Po slavnostnem podpisu pogodbe v sklopu projekta Odvajanje in ?iš?enje odpadne vode na obmo?ju Ptujskega polja so se pred kratkim pri?ela dela na terenu. Celotna vrednost projekta z DDV – jem znaša nekaj ve? kot trinajst milijonov evrov in glavni izvajalec del je Cestno podjetje Ptuj, ki sodeluje tudi z mnogi podizvajalci. Projekt se izvaja na obmo?ju ptujske, markovške in gorišniške ob?ine. Sestavljen je i ...

Preberi več

Manager klub Ptuj ima novo vodstvo

Manager klub Ptuj se je sestal na redni skupš?ini, na kateri so obravnavali poro?ilo o delu v minulem letu ter naredili na?rte za nadaljnjo delo. Novembra bo minilo 22 let, odkar je bil ustanovljen Manager klub Ptuj z vizijo aktivnega vklju?evanja na najrazli?nejših podro?jih, pa tudi pomo?i pri vzpostavljanju pogojev za hitrejši gospodarski in družbeni razvoj. Klub je bil v zadnjih letih, z željo po aktivn ...

Preberi več
Na vrh