februar – 2014 – Petv
Domov » 2014 » februar (Page 2)

Na Ptuju začetek 54. Kurentovanja

  Otvoritvene slovesnosti 54. Kurentovanja na Ptuju so se udeležili najvišji predstavniki FECC, evropski podpredsednik Branko Brumen, predsednik za Slovenijo Andrej Klasinc in podpredsedniki Peter Radoja iz Šoštanja, Ivan Kova?i? iz Dobove, Marko Prese?nik iz Mozirja, predsednik FECC Avstrije Christian Loder, predstavnik FECC Hrvaške Stanko Žnidari?, guvernerka Lions distrikta 129 Slovenija Alenka Mart ...

Preberi več

9. tradicionalna Obarjada Lions kluba Ptuj

  ?lani Lions kluba Ptuj so na Vinarskem trgu v ?asu 54. Kurentovanja pripravili 9. tradicionalno Obarjado. Skupine gospodarstvenikov, politikov, mestnih svetnikov in drugih znanih Ptuj?anov so med seboj tekmovale v kuhanju najboljše piš?an?je obare. Strokovna komisija je ocenila vseh 16 ekip. Vsaka se je po svojih najboljših mo?eh potrudila in poskušala pripraviti najboljšo obaro. Najboljšo obaro je l ...

Preberi več

Plavalna akademija Kurent

Športno društvo Plavalna akademija Kurent ponuja razli?ne vadbene programe za vse starostne skupine. Njihove aktivnosti izvajajo v osnovi trije u?itelji plavanja, ki so strokovno izobraženi. Treninge in u?enje plavanja izvajajo vsak dan, v glavnem pa so se osredoto?ili na delo z otroci, ki za?enjajo s svojimi aktivnostmi zelo zgodaj. Vadba v plavalnem vrtcu in osnovni šoli plavanja poteka na?rtno in strokov ...

Preberi več

Brezposelnost v januarju nižja kot v enakem obdobju lani

Na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje je prijavljenih nekaj manj kot 130.000 brezposelnih oseb, objavljenih pa je manj kot 800 prostih delovnih mest. Januar je tisti mesec, ko se brezposelnost pove?a in tudi letos so na OS Ptuj ZRSZ zabeležili pove?an vpis v evidenco brezposelnih, ?eprav ne v tako velikem številu kot leta poprej. Ob koncu januarja je bilo v evidenci prijavljenih nekaj manj kot 4.700 ...

Preberi več

Zveza brigadirjev Slovenije

Na ustanovni skupš?ini Zveze brigadirjev Slovenije je bilo na dnevnem redu pet to?k. Glavne so bile obravnava in sprejem statuta, potrditev simbolov in izvolitev predsedstva. Izvolili so upravni in nadzorni odbor, v katerem je ?lan Kluba brigadirjev Ptuj Stanislav Lepej. Glavne funkcije so prevzeli tajnik Aleksander Cvar, podpredsednik Borut Slan?ek in predsednik Koloman Lainš?ek. Na ustanovni skupš?ini Zve ...

Preberi več

Pustna obredja kot sredstvo za dostopanje do višjih nivojev zavesti

Na poti evolucije se je ?lovek precej spremenil, spremenilo pa se je tudi doumevanje materialnega in duhovnega. Kakšnega pomena so v tem kontekstu pustna obredja, kot sredstvo za dostopanje do višjih nivojev zavesti, je v Muzikafeju predstavil dr. Štefan ?elan. Ljudje smo smiselna celota, tako fizi?nega, kot tudi duhovnega. Zdi pa se, da je izjemen tehnološki napredek prinesel tudi to, da smo se od duhovneg ...

Preberi več
Na vrh