oktober – 2014 – Petv
Domov » 2014 » oktober (Page 2)

Kongres delovnih terapevtov Slovenije

Letos obeležuje 50 let obstoja v Sloveniji stroka delovne terapije. 20 let pa praznuje tudi Zbornica delovnih terapevtov Slovenije. Delovna terapija je pomemben del rehabilitacijskega procesa, ki pacienta celostno vra?a v samostojno življenje. Pomembni obletni so zaznamovali s 7. Kongresom Zbornice delovnih terapevtov Slovenije. V Sloveniji imamo okoli 500 delovnih terapevtov, ki so kon?ali študij na ljublj ...

Preberi več

Dan odprtih vrat Sožitja

Ptujsko društvo Sožitje je eno izmed lokalnih društev Zveze Sožitje – zveze za pomo? osebam z motnjami v duševnem razvoju. Uporabniki so skupaj s strokovnimi delavci pripravili dan odprtih vrat in ga že nekaj dni prej nestrpno pri?akovali. (Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 28. oktobra 2014) ...

Preberi več

Program start up Ptuj

Znanstveno raziskovalno središ?e Bistra Ptuj je v sodelovanju s partnerji za?elo z izvajanjem celovitega podjetniškega programa Start up Ptuj. Iš?ejo aktivne, ustvarjalne posameznike in skupine iz Ptuja in okolice ter jim ponujajo strokovno pomo?, dostop do finan?nih virov, javne predstavitve idej, podjetniške mentorje ter dogodke startup skupnosti. Pomo? pri razvijanju start up podjetja so se odlo?ili mlad ...

Preberi več

25 let Društva Sonček Ptuj

Son?ek, društvo za cerebralno paralizo je bilo na ptujsko ormoškem ustanovljeno leta 1988. Starši, strokovni delavci, pediatri in drugi zanesenjaki so se na za?etku sestajali v razli?nih prostorih. Vse od bolnišnice Ptuj, do OŠ dr. Ljudevita Pivka. V 25 letih se je v društvo vklju?ilo ve? kot 350 ?lanov, od tega 140 z invalidnostjo. Medse zmeraj z veseljem sprejmejo tudi prostovoljce. Na slovesnosti so pose ...

Preberi več

Zbiranje odpadne elektronike

Gorenje Surovina je v oktobru izvedla nagradno akcijo zbiranja elektri?ne in elektronske opreme na osnovnih šolah. Eden izmed pomembnih ciljev prenos dobre prakse osveš?anja in zbiranja odpadne elektronike na mlade. Akciji so se pridružile tudi ptujske osnovne šole, tudi Osnovna šola Breg. Sodelovali so vsi u?enci in njihovi starši, pri zbiranju pa so pomagali tudi u?itelji. Akcija je priložnost, da osnovno ...

Preberi več

Šolska Štacuna

V okviru predmeta Prodaja in svetovanje v kmetijstvu so se na Biotehniški šoli Ptuj že v lanskem šolskem letu odlo?ili dijakom približati realne situacije, v katerih bi se lahko preizkusili kot prodajalci in bili v stiku s kupci. Tako je nastala Šolska štacuna. Pridobivanje prakti?nega znanja pa je tudi najpomembnejši cilj dela dijakov v šolski prodajalni. V Šolski štacuni delajo dijaki zaklju?nih letnikov. ...

Preberi več

Jesenske počitniške delavnice v Centru interesnih dejavnosti Ptuj

V Centru interesnih dejavnosti Ptuj v po?itniškem tednu izvajajo Jesenske ustvarjalne delavnice s pridihom no?i ?arovnic. Med krompirjevimi po?itnicami so vabili vse otroke, da se jim pridružijo in po?itnice izkoristijo ?im bolj ustvarjalno in zabavno.Iz jesenskega listja so otroci navdušeno izdelovali najrazli?nejše živali in jesensko dekoracijo za vhodna vrata. S tempera barvami so namazali prstke in slik ...

Preberi več

Odprtje razstave akademskega slikarja Jožeta Šubica

Jože Šubic je v svoji tokratni prostorski postavitvi v Miheli?evi galeriji na Ptuju, ki je nadaljevanje umetniškega posega v opuš?enem Ži?kem dvoru v Mariboru iz leta 2012, razmestil osmero skulptur ženskih glav iz žgane gline. Od tega jih je šest potopljenih v z vodo napolnjene steklene posode v pritli?ju, medtem ko dvoje glav visi v kletkastih strukturah s stropa prvega nadstropja. Glave, ki delujejo kot ...

Preberi več
Na vrh