Domov » 2014 » november

15 let Skupne občinske uprave Spodnje Podravje

Letos mineva 15 let, odkar je 13 ob?in v Spodnjem Podravju ustanovilo Skupno ob?insko upravo za izvajanje nalog na treh delovnih podro?jih. Danes opravljajo naloge že za 21 ob?in in to na petih podro?jih. Prva podro?ja dela, ki jih je Skupna ob?inska uprava Spodnje Podravje opravljala so bila prostorsko na?rtovanje, varstvo okolja in medob?inska inšpekcija. Dodali so jim še dve: ob?insko redarstvo in skupna ...

Preberi več

Podvinci nogometni hit jeseni

Nogometni klub Podvinci kot novinci nastopajo v 3. slovenski nogometni ligi sever. Pred pri?etkom prvenstva so bili skromni v svojih napovedih, ki so jih na igriš?u z odli?nimi igrami presegli. Postali so pravi hit ali presene?enje tekmovanja, saj so po trinajstih odigranih krogih na visokem tretjem mestu in so skupno zbrali kar šestindvajset to?k. Za Nogometnim klubom Podvinci je odli?na pol sezona, v kate ...

Preberi več

Prireditev ob dnevu osnovne šole Olge Meglič

Upanje vidi tisto, kar je nevidno, ?uti, kar se ne da otipati, in doseže nemogo?e. U?enci in delavci Osnovne šole Olge Megli? so ob dnevu šole pripravili prireditev, na kateri smo lahko za?utili, da se skozi delo, misli in ?ustva res zmore nemogo?e. Šolska telovadnica je kar pokala po šivih, ko so se na prireditvi ob dnevu šole v njej zbrali vsi u?enci šole ter njihovi starši, dedki, babice, sestrice in bra ...

Preberi več

Knjižnica Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož

Muzejsko društvo je leta 1893 ob ustanovitvi muzeja na Ptuju, ustanovilo tudi znanstveno knjižnico, ki je temelj za strokovno prou?evanje muzejskega gradiva. Danes ima status specialne javne knjižnice in zajema blizu 20 tiso? zvezkov gradiva. Najstarejše gradivo, ki ga hranijo, je teološka razprava papeža Benedikta Štirinajstega z leta 1756. Muzejska knjižnica se nahaja nad upravo muzeja na Prešernovi ulici ...

Preberi več

V železnem objemu rimskega imperija

V ptujskem gradu je na ogled razstava z naslovom V objemu rimskega imperija - od Emone do Karnija, od Celeje do Petovione. Razstava je vezana na letošnji jubilej Ljubljane, ki praznuje 2000 letnico ustanovitve rimske kolonije Emone. Gorenjska je sodila k mestnemu ozemlju Emone, zato so z razstavo želeli opozoriti tudi na najnovejša kranjska odkritja iz ?asa nastanka Emone. Na ogled so združene izbrane najdb ...

Preberi več

Prireditev za dedke in babice v OŠ Ljudski vrt

V osnovni šoli Ljudski vrt so že petnajsto leto zapored izvedli prireditev za dedke in babice. S pesmijo in plesom so se predstavili u?enci od prvega do petega razreda. Odnos med med vnuki ter dedki in babicami je edinstven in ?udovit. Le-ti vnukom predajo svoje družinsko izro?ilo, tradicijo, jim približajo družinske korenine in zgodovino, nudijo jim varen in udoben prostor za igro in u?enje in vnukom preda ...

Preberi več
Na vrh