Izobraževanje – Petv

Moč besede

V Stari steklarski delavnici na Ptuju je potekalo obmo?no sre?anje literatov. Literarni klub v sklopu Zveze kulturnih društev Ptuj deluje že deset in ga vodi David Bedra?. S svojimi deli so se tokrat ...

Preberi več

Otroška varnostna olimpijada

V osnovni šoli Cirkovce je ta teden potekalo 7. predtekmovanje otroške varnostne olimpijade, na katerem so tekmovale šole iz obmo?ja vseh ob?in na obmo?ju Policijske postaje Ptuj. Otroška varnostna ol ...

Preberi več

Izmenjava na Finskem

Osem dijakov in dijakinj Ekonomske šole Ptuj je s strokovnim vodstvom ravnateljico šole magistrico Branko Kampl Regvat in koordinatorjem mednarodne izmenjave Aljošo Brada?em obiskalo izobraževalni kon ...

Preberi več
Na vrh