Svetovni dan varčevanja

31. oktober so za Svetovni dan var?evanja razglasili leta 1924 v Milanu, saj so želeli opozoriti na njegov pomen. Na ptujskih ulicah smo preverili, kakšne so var?evalne navade Ptuj?anov. S ...

Preberi več

Od vrat do vrat

Dosedanji sistem lo?enega zbiranja odpadkov bodo v prihodnosti v Javnih službah Ptuj izboljšali ali nadgradili v tako imenovan sistem Od vrat do vrat. S sedmim novembrom bodo v šestih ul ...

Preberi več

Gasilska vaja ob potresu

Na poziv centra za obveš?anje 112 se je na posebno vajo gašenja, evakuiranja in nudenja prve pomo?i odzvalo devet prostovoljnih gasilskih društev iz ptujskega ob?inskega poveljstv ...

Preberi več

Cvetje ob 1. novembru

V torek bomo obeležili 1. november, dan spomina na mrtve. Na ta dan sorodniki svojim umrlim svojcem na grobovih prižgejo sve?e in prinesejo cvetli?ne aranžmaje. Na ptujskih ulicah smo preverili, kak ...

Preberi več

Predavanje o zdravi prehrani

?lanom Koronarnega društva Ptuj je doktorica Marta Teti?kovi? Ranfl predstavila na?ine zdrave prehrane. Skozi pou?no predavanje jim je med drugim predstavila 12 prehranskih priporo?il sindija, ...

Preberi več
Na vrh