Domov » Novice » Gospodarstvo » Bistra je praznovala dvajset let delovanja

Bistra je praznovala dvajset let delovanja

ZRS Bistra Ptuj - 20 let
Znanstveno-raziskovalno središ?e Bistra Ptuj je bilo ustanovljeno leta 1994 z namenom, da deluje kot razvojna in raziskovalna institucija, za potrebe na?rtovanja in vodenja razvoja ob?in na obmo?ju Spodnjega Podravja. V dvajsetletnem obdobju so uspešno delovali na številnih podro?jih in so izpeljali veliko pomembnih projektov. Tudi v prihodnjem obdobju bodo aktivnosti ZRS Bistra Ptuj usmerjene v izvajanje nalog, povezanih s spodbujanjem regionalnega razvoja, ki se izvajajo v javnem interesu, ter sledijo cilju nenehnega izboljševanja kakovosti življenja na obmo?ju lokalne skupnosti.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 27. septembra 2014)

Na vrh