Domov » Novice » Gospodarstvo » Novinarska konferenca Komunalnega podjetja Ptuj

Novinarska konferenca Komunalnega podjetja Ptuj

Novinarska konferenca Komuna Ptuj
Glavni poudarki novinarske konference Komunalnega podjetja Ptuj so bili usmerjeni k predstavitvi njihovih dejavnosti, lastniški konsolidaciji in poslovanju podjetja. V letu 2011 je Komunalnemu podjetju Ptuj grozila celo insolventnost, saj so imeli skoraj 800 000 evrov izgube. Lani so ustvarili okrog deset milijonov evrov realizacije in od tega je bilo približno 100 000 evrov dobi?ka. Stare obveznosti so v zadnjem obdobju redno odpla?evali in so trenutno že skorajda popolnoma poravnane. Predviden plan Komunale Ptuj za letošnje leto je okoli 9,5 milijona evrov realizacije in od tega pri?akujejo ob koncu leta 2013 okrog 130 000 evrov dobi?ka. V podjetju se ukvarjajo z vodno oskrbo, odvajanjem in ?iš?enjem odpadnih fekalnih voda, upravljanjem parkiriš? v mestih, zimsko službo in ostalimi tržnimi dejavnostmi, med katerimi prevladujejo nizke gradnje. Najve?ji projekt za prihodnost v podjetju pripravljajo z Znanstveno raziskovalnim središ?em Bistra Ptuj in ta bo popolna obnova vodovoda.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 10. avgusta 2013.)

Na vrh