Podelitev priznanj Javne agencije za varnost prometa – Petv
Domov » Novice » Podelitev priznanj Javne agencije za varnost prometa

Podelitev priznanj Javne agencije za varnost prometa


V letu 2020 je Svet za preventivo na osnovi javnega razpisa podal predloge za podelitev priznanj Javne agencije za varnost prometa najzaslužnejšim posameznikom in institucijam na področju prometne preventive in varnosti. Strokovni svet in komisija sta predloge obravnavala in sprejela sklep o podelitvi svečane listine ter zlatega in dveh srebrnih znakov. Županja Mestne občine Ptuj Nuška Gajšek pa se je s sprejemom zahvalila nagrajencem ter jim čestitati za izjemen prispevek na področju preventivnega dela in večje varnosti v prometu.

Srebrni znak Javne agencije za varnost prometa je prejel Robert BRKIČ zaposlen v Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju, kjer opravlja naloge vodje medobčinskega redarstva. V navedenem letu je bil imenovan tudi za člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Ptuj. Predsednik SPV-a ga je imenoval za člana komisije za tehnično urejanje prometa. Je tudi član varnostnega sosveta Mestne občine, kjer člane redno seznanja s trendi prometno varnostnih razmer in ukrepih medobčinskega redarstva.

Srebrni znak Javne agencije za varnost prometa je prejel tudi mag. Silvester Vogrinec profesor inkluzivne pedagogike v osnovni šoli s prilagojenim programom dr. Ljudevita PIVKA. Je dipl. ekonomist.. Učitelj – mentor prometne vzgoje je že več kot 15 let.. Kot mentor prometne vzgoje se močno trudi, da bi učenci s posebnimi potrebami pridobili dovolj znanja za varno udeležbo v cestnem prometu. Bil je nosilec delovne skupine za pripravo načrta šolskih poti, ki ga pred vsakim šolskim letom pregleda in po potrebi ažurira, ker prihaja do sprememb.

Zlati znak Javne agencije za varnost prometa je letos prejelo Kristina Pšajd, ki se je V Združenje šoferjev in avtomehanikov Ptuj včlanila leta 1990. V aktivni delovni dobi je bila zaposlena v različnih delovnih organizacijah, kjer je delovala na področjih, ki zahtevajo prostovoljno delo. Na področju prometne varnosti aktivno sodeluje pri vseh aktivnostih, kot so dan odprtih vrat, varovanje otrok, spomin na žrtve prometnih nesreč in drugih, ki jih izvaja ZŠAM ali SPV Mestne občine Ptuj.

Prejemnica »svečane listine« Javne agencije za varnost prometa je letos bila Biotehniška šola Šolskega centra Ptuj, kjer izobražujejo tudi kandidate za voznika traktorja. Učitelj izobraževanja kandidatov za voznike traktorja je mentor prometne vzgoje, ki je v letu 2014 prejel priznanje srebrni znak AVP. Dijaki šole se redno udeležujejo medobčinskih in državnih tekmovanj »Kaj veš o prometu« vsaj od leta 1997 dalje, kjer so dosegali zelo dobre rezultate. Izobraževanje dijakov in sodelovanje s svetom za preventivo in vzgojo MO Ptuj poteka že od leta 1998.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 14. julija 2021.)

Na vrh