Domov » Novice » Kastracija in sterilizacija mačk in psov

Kastracija in sterilizacija mačk in psov


V poletnih mesecih prihaja do večjega števila zapuščenih mladičev mačk in psov, zato Mestna občina Ptuj tudi v tem letu vabi lastnike domačih živali k kastraciji in sterilizacija, za kar lahko pridobijo tudi subvencionirano ceno.

Kot je objavljeno na spletni strani MO Ptuj, se lastnikom živali sofinancira storitev sterilizacije ali kastracije v višini 25,00 EUR neto cene storitve na mačko in 50,00 EUR neto cene na psa. Pri dodelitvi sredstev sofinanciranja se priznajo stroški največ za dve živali na lastnika.

Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki psov in mačk, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo prijavljeno stalno prebivališče na območju Mestne občine Ptuj,
– da podajo vlogo za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije lastniške živali, in sicer za storitev, ki je opravljena v obdobju od vključno 17.2.2022 do vključno 30. 11.. oziroma do porabe sredstev.

Skupni znesek razpisanih sredstev je 5.000,00 EUR.

K vlogi za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije živali morajo prosilci priložiti naslednjo dokumentacijo:
– za pse: dokazilo o lastništvu (fotokopijo potnega lista živali) in račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku živali,
– za mačke: račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku živali.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 1. septembra 2023.)

Na vrh