Nov razpis za Karnevalsko dvorano – Petv
Domov » Novice » Nov razpis za Karnevalsko dvorano

Nov razpis za Karnevalsko dvorano


Zavoda za turizem Ptuj je ponovil razpis za izbiro izvajalca v okviru projekta »Kurentovanje 2022, 2023, 2024 – Karnevalska dvorana«, ki zajema najem ali postavitev karnevalske dvorane in organizacijo, izvedbo gostinske ponudbe ter zabavno glasbenega programa v Karnevalski dvorani.

Po neuspelem poskusu v prvo, zdaj zavod za turizem Ptuj ponavlja razpis za Karnevalsko dvorano. Cilj postopka je izbrati izvajalca, ki bo z Zavodom sodeloval pri projektu »Kurentovanje 2022, 2023 in 2024 – Karnevalska dvorana«, po novem torej kar tri leta. V skladu z določenimi merili javnega poziva, bodo imeli prednost ponudniki, ki bodo zagotovili Karnevalsko dvorano s pestrim in zanimivim programom, kvalitetno gostinsko ponudbo s poudarkom na lokalnih ponudnikih, raznovrsten glasbeni program ter dodatno oblikovali projekte, ki v izvajalskem pogledu predstavljajo presežek in inovacijo.

Pogoj za izbor izvajalca je, da je Karnevalska dvorana locirana na območju Mestne občine Ptuj oz. v radiju največ 3 km iz neposrednega središča starega mestnega jedra. V skladu z navedenim pogojem lokacijo prireditve v naslednjih letih izbran izvajalec izbere in predstavi Zavodu sam.

Zavod zahteva:

– da ima Karnevalska dvorana minimalno kapaciteto za sprejem 2600 ljudi,

– da ima ustrezne certifikate, požarni red, zasilne izhode, načrt varovanja in ustrezno dokumentacijo za pridobitev dovoljenja na UE Ptuj,

– da se ob prijavi dostavi tudi skica zunanjosti in notranjosti prostora.

Izvajalec mora v celoti financirati partnerstvo Karnevalske dvorane oziroma celotno vrednost izvedbe projekta, ki je predmet poziva. Za sodelovanje v partnerstvu je izvajalec dolžan plačati znesek, ki ga določi v ponudbi, vendar ponujeni znesek za sodelovanje v partnerstvu ne sme biti manjši od 15.000,00 EUR

Bo pa moral koncesionar nuditi dvorano tudi za prireditve organizatorja

− Otvoritveno etno povorko

− Mednarodno karnevalsko povorko

− Povorko otrok iz vrtcev

− Sprejem sponzorjev v delu Karnevalske dvorane-sobotni karnevalski bal

− Pustno rajanja v organizaciji društev in neprofitnih organizacij

− do 3 mize na VIP prostoru

Ker bo pogodba sklenja za obdobje treh let je Zavod za turizem vključil tudi varovalko. Pogodba se nemudoma prekine, če izbrani izvajalec ne izpolni vseh aktivnosti iz naslova pogodbe, v kolikor v 60 dneh po koncu Kurentovanja ne poravna vseh finančnih obveznosti do Zavoda, MO Ptuj ter javnih občinskih podjetij (v kolikor z njimi sklepa poslovno sodelovanje) in v kolikor izvajalec ne posluje v skladu z veljavnimi predpisi in zakonodajo.

Vsa dokumentacija je na voljo na strani Zavoda za turizem Ptuj – www.visitptuj.eu

Rok za predložitev ponudb je 26. 8. 2021 do vključno 13. ure.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 11. avgusta 2021.)

Na vrh