Domov » Novice » Prevzem kuhinje v dijaškem domu, selitev oddelka vrtca in dodatni prostori v dijaškem domu Ptuj

Prevzem kuhinje v dijaškem domu, selitev oddelka vrtca in dodatni prostori v dijaškem domu Ptuj


Na 3. redni seji Kolegija županov Spodnjega Podravja je ravnateljica Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka mag. Lidija Marin zbranim predstavila novo situacijo v dijaškem domu Ptuj.
1. Prevzem kuhinje
Bistvena sprememba je postopek pripojitve Dijaškega doma Ptuj k Šolskemu centru Ptuj, ki ga vodi Ministrstvo RS za vzgojo in izobraževanje. Datum pripojitve je 1. 9. 2023. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je dne 8. 6. 2023 podalo soglasje k Elaboratu o pripojitvi Dijaškega doma Ptuj, k Šolskemu centru Ptuj, v katerem je v 2.4. točki pri Prostorskih rešitvah navedeno, da Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka prevzame v brezplačno uporabo kuhinjo s plačilom materialnih stroškov, ter obvezo, da bo prehrano pripravljala tudi za dijake v domu.
Vlada Republike Slovenije je dne 18. 7. 2023 sprejela Sklep o pripojitvi vzgojno ­ izobraževalnega zavoda »Dijaški dom Ptuj« k javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu »Šolski center Ptuj«. Kuhinjo prevzemamo skupaj z zaposlenimi delavci. Stavba ostaja v lasti MVI, menja se samo upravljalec stavbe, ki bo prevzel vodenje skupin dijakov v prihodnje, tako da prehaja dejavnost dijaškega doma pod okrilje Srednješolskega centra Ptuj.
2. Selitev oddelka vrtca
V skupini prilagojenega programa za predšolske otroke je največ šest otrok. Z njimi sta defektologinja in pomočnica s specialno defektološkimi izkušnjami in znanjem za delo z otroki s posebnimi potrebami. V manjši skupini je več možnosti za oseben pristop in s tem tudi boljše spoznavanje močnih in šibkih področij otroka. Prav tako v prilagojenem programu za predšolske otroke poteka vzgojno in izobraževalno delo na področjih gibanja, jezika, umetnosti, družbe, narave in matematike. Cilji so prilagojeni otrokovi razvojni stopnji. Strokovna skupina, ki jo imenuje ravnatelj, pripravi individualiziran program, v katerem natančno opredeli cilje, oblike dela in prilagoditve, s katerimi se spodbuja maksimalen razvoj otroka.
Ker nam je bilo organizacijsko zelo težko izpeljati zagotavljanje kadra na drugi lokaciji, smo se skupaj z vsemi deležniki odločili, da vrtec s 1. 9. 2023 preselimo v prostore šole.
Prav tako bodo s tem otroci pridobili vse terapije na enem mestu v ustreznih prostorih ter veliko prostorov za gibanje tako v notranjosti šole (velika in mala telovadnica) kot tudi v okolici šole (igrala, vrt, dvorišče … ).
3. Dodatni prostori v dijaškem domu
V Dijaškem domu Ptuj prevzemamo kar nekaj prostorov, saj nam je šola postala premajhna. To je za občine ustanoviteljice najboljša rešitev, saj bi gradnja novih prostorov predstavljala bistveno večji strošek. Sedaj bomo imeli prostore še naprej v brezplačni uporabi, tako kot smo jih imeli do sedaj že za vzgojno skupino in smo plačevali samo materialne stroške. V prvi vrsti v te prostore selimo vse terapije (delovna terapija, fizioterapija, logopedija, specialna in rehabilitacijska pedagogika). V prostorih Dijaškega doma Ptuj bo imel prostore tudi Strokovni center Pontem, kjer se bo opravljala vsa diagnostika, ki jo opravljajo naši strokovni delavci predvsem za zunanje uporabnike in zunanje osnovne šole. Prav tako bomo preselili glasbeno učilnico in učilnico za delovno vzgojo, ki do sedaj nista imeli svojega prostora. Večje prostore za izvajanje vzgojnega programa bodo dobili tudi učenci, ki so od ponedeljka do petka vključeni v vzgojno skupino. V prostore dijaškega doma se selita tudi računalničar in svetovalni delavec. Tako bomo na šoli sprostili tudi kabinete, kjer bo mogoče izvajati individualno delo z učenci, ki so vključeni v programe na šoli. Prostore bomo zapolnili postopoma. Vsekakor pa si bomo skupaj s Srednješolskim centrom Ptuj prizadevali, da bi stavba čimprej dobila tudi dvigalo (predvidoma julija 2024}, ki je za nekatere naše učence nujno potrebno. Naša dejavnost se iz leta v leto širi, kar posledično pomeni, da potrebujemo več prostorov, ki smo jih sedaj tudi dobili. Vsekakor bodo dodatni prostori pripomogli tudi k višji kvaliteti vzgojno-izobraževalnega dela.
PRIPRAVILA – mag. Lidija Marin (ravnateljica OŠ dr. Ljudevita Pivka)

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 27. septembra 2023.)

Na vrh