Domov » 2012 » september (Page 2)

Podpora slovenski prašičereji

Osnovnik kriterij za praši?erejce je, da morajo povezani dati v enem letu na linijo klanja 50 000 pitanih praši?ev. Pri ?emer mora imeti rejec sklenjeno pogodbo za odkup vseh živali. Praši?erejci so osnutku uredbe naklonjeni, vendar imajo pomisleke glede postavljenih kriterijev. Predlagajo, da ministrstvo število živali, danih na linijo klanja zmanjša vsaj na 30 000. Prav tako je razpisni pogoj, 30 odstotno ...

Preberi več

Koliko denarja ostane za žepnino?

Z žepnino se lahko otroci nau?ijo ravnanja z denarjem. Ampak, v kolikšni meri lahko starši dandanes svojim otrokom še dajejo žepnino? Ko omenjamo žepnino, imamo po navadi v mislih manjšo vsoto denarja, ki jo otroci enkrat mese?no dobijo od staršev. Že njeno ime pove, da je nekaj za v žep. Tja pa ne moremo spraviti veliko, ampak kak bankovec in malo kovancev. Bolj kot preživljanju, je žepnina namenjena u?enj ...

Preberi več

Tradicionalno kolesarjenje ob Dnevu brez avtomobila

Evropski teden mobilnosti se vsako leto odvija med 16. in 22. septembrom, z namenom vzpodbuditi lokalne skupnosti k uvajanju in promociji trajnostnih prometnih ukrepov ter k uporabi alternativnih oblik prevoza. Tradicionalno so kolesarili tudi v Mestni ob?ini Ptuj. Evropski teden mobilnosti je letos potekal na temo „Prava smer je gibanje“. Dan kolesarjenja na Ptuju je zdaj že tradicionalen, ulice pa so najp ...

Preberi več

Dan slovenskih lekarn v znamenju kroničnih zdravil in bolnikov

Jutri bomo obeležili 8. Dan slovenskih lekarn, ki ga organizirata Sekcija farmacevtov javnih lekarn in Lekarniška zbornica Slovenije, posve?en pa bo zdravilom in kroni?nim bolnikom. Na jutrišnji Dan slovenskih lekarn bodo farmacevti bolnike pou?ili, kako ravnati z zdravili, kaj vse morajo o njih vedeti. S starostjo se namre? pove?uje število kroni?nih obolenj, zato je izjemnega pomena, da jih znamo pravilno ...

Preberi več

Novinarska konferenca Košarkaškega kluba Ptuj

Na novinarski konferenci Košarkaškega kluba Ptuj so sodelovali ?lani strokovne ekipe in vodstvo kluba. To je sestavljeno v glavnem iz bivših in sedanjih košarkarjev, ki želijo na Ptuju boljšo košarkaško prihodnost. Ob lanskoletni ?lanski zasedbi, so letos uvedli še mladinsko vrsto in pri?eli bodo tudi organizirano delati z otroci. Najmlajše pionirje in mlajše pionirje bo treniral v Športni dvorani v Spuhlji ...

Preberi več

Bo Kraljica Slovenije iz Ptujskega?

Lea Florjani? se je na pobudo prijateljic prijavila na izbor za Kraljico Slovenije. Pred finalom mora izpeljati lasten dobrodelni projekt. Odlo?ila se je, da bo na Ptuju in v doma?ih Moškanjcih zbirala šolske potrebš?ine in igra?e. Prijatelji so jo že v preteklosti nagovarjali, naj se prijavi na lepotno tekmovanje. Ideji ni bila naklonjena, a jo je letos prepri?al izbor za Kraljico Slovenije. Prednost daje ...

Preberi več

Študentka posnela film o zapuščenem gradu

Grad Turniš?e je vse manj osamljen. Sedaj je dobil glavno vlogo tudi v diplomskem dokumentarcu Mateje Toplak. Študentka multimedijskih komunikacij je v njem predstavila zgodovino in problematiko gradu skozi o?i razli?nih ljudi. V film je vklju?ila grajsko šiviljo, u?enca Kmetijske šole, ki je neko? delovala v grajskih prostorih, mnoge strokovnjake in druge, na razli?ne na?ine povezane z gradom. Govorniki iz ...

Preberi več
Na vrh