Domov » 2012 » september

Ptuj gostil mlade velenjske glasbenike

Glasbene šole partneskih mest Evropske prestolnice kulture so se povezale v skupni projekt Glaba brez meja. Šole sodelujejo v dvojicah. Ptujska tako z velenjsko. Glasbena šola Velenje je ena izmed ve?jih glasbenih šol v Sloveniji. Vsako leto na njej deluje približno 10 orkestrov. Med njimi tudi mlajši pihalni orkester, v katerem se za?ne vzgoja bodo?ih ?lanov Pihalnega orkestra Premogovnik. Na poti do tja i ...

Preberi več

Turistični ponudniki o letošnji sezoni pozitivno

V hotelu Mitra so se sre?ali turisti?ni ponudniki. Predstavili so stanje na podro?ju turizma v letošnjem letu in potek aktivnosti v projektu Podravsko – ptujsko – ormoške regionalne destinacijske organizacije. V zadnjem letu je na Ptuju in v okoliških krajih mogo?e zaznati upad obiskov doma?ih turistov in porast obiskov tujih. Aktivnosti v sklopu Regionalne destinacijske organizacije so iz izrazito operativ ...

Preberi več

V Bratislavi do medalje Vindiš in Šulek

Klub Borilnih veš?in Ptuj je na svetovno prvenstvo v kickboksu za kadete in mladince zastopalo pod vodstvom trenerja Vladimirja Sitarja šest tekmovalcev. To so bili Luka Vindiš, Patrik Šulek, Vito ?urin, Gašper Mlakar, Timi Sitar in Simon Kaisersberger. Luka Vindiš je v svoji karieri že dobil medaljo na evropskem prvenstvu, ki ji je na Slovaškem dodal še mladinsko bronasto ekipno in posami?no medaljo. Med k ...

Preberi več

Kitajski umetniki na Ptuju

V okviru programa EPK 2012 je Društvo slovenskih pisateljev, programski partner EPK, povabilo v Slovenijo sedem ?lansko delegacijo mednarodno uveljavljenih kitajskih avtorjev. Pisatelje in pesnike je na posebnem sprejemu v Mestni hiši sprejel župan doktor Štefan ?elan, ki je umetnikom predal tudi simboli?na darila. Umetniki so si po sprejemu ogledali naše mesto in so v Gledališ?u Ptuj predstavili svoja dela ...

Preberi več

Seja KGZ Ptuj

Na 2. seji so se zbrali ?lani sveta Obmo?ne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Ptuj. Posvetili so se predvsem potrditvam kandidatov in predstavnikov v razli?nih institucionalnih organih. Konec junija je vodenje Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije prevzel Cvetko Zupan?i?. Ob enem so bili v organe zbornice na vseh ravneh izvoljeni novi ?lani organov. Iz našega obmo?ja je ?lan upravnega odbora pos ...

Preberi več

Ob Svetovnem dnevu turizma

Od minule sobote pa do danes so na Ptuju potekale številne prireditve ob Svetovnem dnevu turizma. Ptuj je mesto ve?tiso?letne tradicije in bogate kulturne dediš?ine, kar turizmu ponuja številna izhodiš?a za uspeh. Kot je izpostavil župan, pa se vse prave stvari za?nejo pri pravih ljudeh. Ob primernem kadru, sta potrebni tudi želja in volja. Ptuj je že v preteklosti ?rpal iz bogate tradicije, vedno ve? je dr ...

Preberi več

Ptujski svetniki sprejeli rebalans proračuna za leto 2012

Ptujski mestni svetniki so na ponedeljkovi seji soglasno sprejeli rebalans prora?una, ki so ga potrjevali nekoliko prej, kot je bilo sicer na?rtovano. Razlog za to se skriva v spremembah zakonodaje, kjer bi država morala zaradi finan?nih posledic teh sprememb ob?inam zagotoviti denar, pa temu ni tako. V prora?unski rezervaciji tako ni bilo ve? vira za prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih ob?ano ...

Preberi več
Na vrh