Domov » 2014 » december (Page 5)

Vse več pomoči potrebnih

Po kon?nih podatkih Statisti?nega urada Republike Slovenije za lansko leto se je stopnja tveganja revš?ine zvišala za eno odstotno to?ko. Pod pragom tveganja revš?ine je lani živelo približno 291.000 ljudi. Na Karitas in Rde?em križu ocenjujejo, da se je socialna slika še poslabšala. Oboji pomagajo po svojih najboljših mo?eh, poudarjajo pa, da gre velika zahvala tudi posameznikom, ki slišijo stisko ljudi in ...

Preberi več

Siemensova nagrada za Javne službe Ptuj

Rekonstrukcija javne razsvetljave v Mestni ob?ini Ptuj in Ob?ini Hajdina velja za zelo uspešen projekt, katerega je strokovna komisija podjetja Siemens izbrala med šest finalistov za nagrado Werner von Siemens. Vsi finalisti so dosegli visoke prihranke energentov, izboljšali produktivnost in prispevali k varovanju okolja. Javne službe Ptuj so skupaj s Sistemi IN ES kot finalisti izbora prejeli nagrado Werne ...

Preberi več

Novo javno povabilo za javna dela v letu 2015

Zaradi težav v delovanju informacijskega sistema za sprejem in obdelavo vlog je bilo javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2015, ki je bilo objavljeno konec novembra, razveljavljeno. V za?etku decembra je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje objavil novo povabilo. Za programe javnih del bo v prihodnjem letu na voljo okrog 21,6 milijona evrov, v javna dela pa naj bi vklju?ili predvidoma 4 ...

Preberi več

Vlasta Stojak nova direktorica občinske uprave

Župan Mestne ob?ine Ptuj Miran Sen?ar je na javnem razpisu izmed trinajstih kandidatov za novo direktorico ob?inske uprave izbral Vlasto Stojak. Stojakova je letos kandidirala za mesto ptujske županje in je pred kampanjo, med njo in sedaj kot mestna svetnica dodobra spoznala delo na ob?ini. (Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 17. decembra 2014.) ...

Preberi več

Ptujski šahisti četrti v Sloveniji

Državna ?lanska liga v šahu se je igrala 9 kol po enokrožnem Bergerjevem sistemu ter Ekipnem pravilniku Šahovske zveze Slovenije in Pravilih šaha FIDE. Po turnirjih v Ljubljani, na Oto?cu in Mariboru so najboljše igre prikazali ?lani Železni?arskega šahovskega kluba Maribor, ki so za državni naslov zbrali 35. to?k. Šahovsko društvo Ptuj si jih je priigralo 30,5 to?k, kar je bilo na koncu dovolj za ?etrto me ...

Preberi več

Prejemniki listine in znakov AVP na sprejemu pri županu

V oktobru so bile s strani Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa podeljene sve?ane listine in znaki AVP. Za doprinos k osveš?anju o prometni varnosti ter za ves trud se je prejemnikom listine in znakov zahvalil tudi župan MO Ptuj. Za dolgoro?no pove?anje prometne varnosti je preventiva izjemnega pomena. Z njo je treba za?eti že pri najmlajših in graditi tudi v vseh kasnejših življenjskih obd ...

Preberi več
Na vrh