Domov » 2011 » maj

Novo vodstvo ptujskega SD

Dosedanji predsednik ptujskih Socialnih demokratov, Miran Meško, je postal predsednik foruma svetnic in svetnikov Socialnih demokratov. ?lani stranke so, zaradi razporeditve dela in funkcij, za novega predsednika izvolili Dejana Levani?a, za podpredsednika pa Mirjano Nenad in Mirana Meška. Vodstvo si je za prihodnji mandat zadalo pet prioritet na podro?ju razvoja Ptuja. Ureditev mestnega jedra ...

Preberi več

Ptuj, starejšim prijazno mesto

Svetovna zdravstvena organizacija je leta 2005 na kongresu o starosti predlagala projekt „Starejšim prijazno mesto". Svetnica svetniške skupine Desus Kristina Dokl je zato na zadnji seji vložila pisno pobudo, da bi k projektu pristopila tudi Mestna ob?ina Ptuj. V Sloveniji vodi projekt Starejšim prijazno mesto Inštitut Antona Trstenjaka pri Slovenski akademiji znanosti ...

Preberi več

Podelitev priznanj iz nemškega jezika

V kulturni dvorani ptujske gimnazije so z bogatim kulturnim programom popestrili podelitev zlatih priznanj državnega tekmovanja v znanju nemškega jezika, ki je namenjeno dijakom 2. in 3. letnikov srednjih šol. Glavni namen tekmovanja iz nemš?ine, ki je bilo že devetnajsto po vrsti, je popularizirati nemški jezik in vzpodbuditi dijake k u?enju tega jezika. Zanimanje za tekmovanje ...

Preberi več

Srečanje bivših sošolcev po 46. letih

?as beži in vse premalokrat se ustavimo, ozremo nazaj in se spomnimo, kako smo preživljali otroštvo, s kom smo delili šolske klopi. Nekdanji sošolci, ki so obiskovali OŠ Ljudski vrt, so se po mnogih letih znova sre?ali in podoživeli spomine na šolske dni. 46 let je minilo od dneva, ko so sošolci prvi? prestopili šolski prag in sedli v klopi 1. in 2. razreda r ...

Preberi več

Slovensko-švedska izmenjava na OŠ Ljudski vrt

Na Osnovni šoli Ljudski vrt so gostili že 4. generacijo švedskih otrok, staršev in u?iteljev. Zadnji dan njihovega bivanja na Ptuju so pripravili skupni slovensko-švedski ve?er, sledilo pa je tudi prijetno presene?enje na dvoriš?u šole. Prva slovensko-švedska izmenjava sega v leto 2001, ko so se med sabo sprva spoznavali le u?itelji. Letošnja je že 10. ...

Preberi več

7. seja mestnega sveta MO Ptuj

Svetnice in svetniki so se sestali na 7. redni seji Mestnega sveta Mestne ob?ine Ptuj, na kateri so obravnavali dvanajst to?k dnevnega reda. Šlo je za najkrajšo sejo v letošnjem letu, ?eprav je bilo to le navidezno, pred tem so namre? potekala tri tedne dolga usklajevanja. Svetnice in svetniki so tokrat zelo teko?e obravnavali posamezne to?ke, za kar so se kar nekajkrat sestali tako v o ...

Preberi več

Teden vseživljenjskega učenja

V preteklem tednu se je po vsej Sloveniji odvijal teden vseživljenjskega u?enja. Gre za najvidnejšo promocijsko kampanjo na podro?ju izobraževanja in u?enja, s svojimi aktivnostmi pa so se ji pridružili tudi v Obmo?ni službi Ptuj Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.U?enje je pomembno v vseh življenjskih obdobjih ter v vseh posameznikovih vlogah v življenju in prav na to želijo s tednom  v ...

Preberi več

Tekmovanje v agiltyju

Agility je kinološka disciplina, pri kateri vodnik te?e mimo zaporedno postavljenih ovir, pri ?emer usmerja svojega psa z vidnimi in slišnimi ukazi, da kar najbolj natan?no in hitro premaguje ovire. Tekmovanja v agilitiju se je na Ptuju udeležilo 166 vodnikov s svojimi psmi. Ti so bili razporejeni na tri nivoje A1 za?etniki, A2 srednji razred in A3 tekmovalni razred za izbor v reprezentanco. G ...

Preberi več
Na vrh