Domov » 2011 (Page 3)

Zaključna konferenca projekta Bratenje mest

Minuli teden so na zaklju?ni ?ezmejni konferenci predstavili rezultate projekta Bratenje mest – korak proti boljši in združeni Evropi. Mednarodno povezovanje ima lahko številne prednosti in prav te so želeli preko primerov dobrih praks predstaviti lokalni skupnosti. Z rezultati projekta so zadovoljni, saj so uspeli uresni?iti zadane cilje. Prišli so do tega, da se ob?ani med sabo ...

Preberi več

Novoletni bazar na OŠ Mladika

V mesecu decembru se še posebej spomnimo na tiste, ki imajo manj, kot imamo sami. Zato so na Osnovni šoli Mladika pripravili tehniški dan, na katerem so u?enci ustvarjali izdelke za prodajo na boži?nem bazarju. Boži?ni bazar na OŠ Mladika je tradicionalni dogodek v mesecu decembru. U?enci v dobrodelne namene ustvarjajo izdelke in raznih materialov. Te izdelke razstavijo na boži?n ...

Preberi več

Župan priredil novoletni sprejem

Tradicionalnega prednovoletnega sprejema župana Mestne ob?ine Ptuj doktorja Štefana ?elana so se med drugimi udeležili poslanci in župani z našega obmo?ja, mestni svetniki in svetnice, predstavniki javnih zavodov, gospodarstveniki, kulturni delavci, športni delavci, predstavniki verske skupnosti in ostali povabljeni gostje. V nagovoru se je ptujski župan najprej osredoto?il na težko gos ...

Preberi več

Urekova sedma v Evropi

Mlada ptujska judoistka Urška Urek je tekmovala ob koncu meseca novembra na evropskem prvenstvu za mlajše ?lane in ?lanice do 23 leta starosti v ruskem mestu Tyumanu. Na njem je v kategoriji nad 78 kilogramov osvojila sedmo mesto. Na enem izmed najve?jih mednarodnih judo turnirjev v Sloveniji Nagaoki v Ljubljani je Urekova zmagala tako med mlajšimi ?lanicami, kot tudi med ?lanicami. Ur ...

Preberi več

Stanje brezposelnosti v novembru ni bilo tako črnogledo

Mesec december je ?as, ko se na svoje bližnje spomnimo z majhnimi pozornostmi A je to tudi ?as, ko na dan privre stiska marsikoga, ki je ostal brez dela in se težko preživlja skozi mesec. Kakšno je stanje brezposelnosti, smo preverjali na ptujski obmo?ni službi ZRSZ. ?eprav so bila predvidevanja druga?na, mesec november kar se zaposlovanja ti?e, ni bil tako ?rnogled. Na zavodu ves ?as spremljajo tudi ...

Preberi več

Glasbena predstava O bobenčku in palčkah

V Zasebni glasbeni šoli v samostanu Svetega Petra in Pavla so u?enci šole in otroški zbor?ek pripravili zanimivo glasbeno pravljico O boben?ku in pal?kah, prirejeno po izvirniku Janeza Bitenca. Že ob pri?etku ravnateljevanja na Zasebni glasbeni šoli, si je ravnateljica Klavdija Zorjan Škorjanec zadala cilj, uvajati tudi druga?ne vsebine in tako je prišlo do ideje o ...

Preberi več

Zaključek bralne značke za odrasle

Prejšnji ?etrtek se je v leposlovni dvorani Knjižnice Ivana Potr?a Ptuj sve?ano zaklju?ila bralna zna?ka za odrasle 2011, obenem pa so po?astili dan slovenskih splošnih knjižnic in ta veseli dan kulture. Bralna zna?ka je zdaj že stara znanka ljubiteljev branja, saj je letos potekala že sedmi? zapovrstjo. Bralci so jo odli?no sprejeli, zato je iz leta v leto pridobivala na svojem pomenu. Pri iz ...

Preberi več
Na vrh