Domov » 2012 » julij (Page 3)

Spremembe v ureditvi cestnega prometa v MO Ptuj

Na zadnji seji so mestni svetniki obravnavali osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa na obmo?ju Mestne ob?ine Ptuj. Za spremembe ureditve cestnega prometa na Vošnjakovi, Jadranski, Vrazovem trgu so se pristojni odlo?ili, saj je bil v preteklosti zaradi dosedanje ureditve precej otežen dostop do posameznih poslovnih objektov ter gostinskih lokalov v omenjenih uli ...

Preberi več

Podaljšani obratovalni čas v gostinstvu

Poletje je ?as, ko imajo mladi po?itnice, zato so tudi pogosteje in dlje zunaj. To pa je tudi ?as, ko je v gostinskih lokalih bolj pestro in bu?no. Preverjali smo, kakšen je obratovalni ?as za gostince v Mestni ob?ini Ptuj. Na junijski seji so svetnice in svetniki obravnavali Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa o merilih za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalne ...

Preberi več

Jure Medved na evropskem prvenstvu v jadranju

Na kriterijskih regatah si je Jure Medved prijadral vstopnico za nastop na evropskem prvenstvu za ?lane v razredu Laser Radial. V francoskem Hourtinu je mladi ptujski jadralec v spremenljivem vremenu nastopil skozi celotno tekmovanje zelo solidno, saj je osvojil štiriinštirideseto mesto med stotimi tekmovalci. Prvi nastop na evropskem prvenstvu za ?lane v razredu Laser Radial je Jure Medved op ...

Preberi več

Evropski poslanci na obisku na Ptuju

Na pobudo slovenskega evro poslanca Milana Zvera je manjša delegacija poslancev Odbora za kulturo in izobraževanje Evropskega parlamenta pod vodstvom gospe Marie-Therese Sanchez Schmid v okviru obiska mesta Maribor obiskala tudi mesto Ptuj. Odbor je v okviru Evropskega parlamenta odgovoren za podro?je Evropskih prestolnic kulture in vodja delegacije je bila nad videnim v Sloveniji in z izvajanjem pro ...

Preberi več

Ureditev ptujskih krožišč

Na Ptuju je vse ve? krožiš?, ki so sprostila vsakodnevno gne?o. Ker se med sabo precej razlikujejo, bi jih lahko po besedah svetnika Klasinca v bodo?e estetsko uredili. Kot lep zgled je zagotovo krožiš?e pri ptujski bolnišnici, ki so ga uredile ptujske Soroptimistke. Na zadnji seji Mestnega sveta MO Ptuj je zato svetnik Klasinc dal pobudo, da bi se na podoben na?in uredila vsa ptujska k ...

Preberi več

Bo zdrav tisti, ki si bo to lahko privoščil?

Ob Rebalansu je bil sprejet tudi z njim tesno povezan Zakon o uravnoteženju javnih financ. Paketi var?evalnih ukrepov so posegli v vsa ministrstva, zelo evidentno tudi na podro?je zdravstva. Preverjali smo kako se rezi poznajo v lekarniški dejavnosti. Var?evalni ukrepi so lekarnam naredili kar nekaj preglavic, pa ne zaradi narave ukrepov, temve? zaradi izjemno kratkega roka za uveljavitev. Najbolj se ...

Preberi več

Odkup pšenice

V Zabovcih v Mlinu Korošec je odkupno mesto pšenice za kooperante Kmetijske zadruge Ptuj, Kmetijske zadruge Ormož, Kmetijstva Polanec in Polje doma. Odkupne cene so bile lani za tono najkvalitetnejše pšenice A 225 evrov, za B1 je 207,5 evrov in za B2 195 evrov. Že po lanski žetvi pa so cene padle za približno 10 do 15 evrov za tono in so sedaj naslednje. Za razred A je cena 210 evrov za tono, za B1 razred 1 ...

Preberi več

Uspehi mladih ptujskih kolesarjev

V Mirni Pe?i je bilo državno prvenstvi v kolesarstvu v cestni vožnji. Na njem sta iz vrst Kolesarskega kluba Perutnina Ptuj pozitivno presenetila dva tekmovalca in sicer Manuel Bedenik z drugim mestom ter Mitja Serdinšek s prvim mestom. Ob naslovu viceprvaka na cesti je Bedenik osvojil v zadnjem ?asu tudi tretje mesto na državnem prvenstvu v kronometru in prvo mesto v drugi etapi dirke za svetovni po ...

Preberi več
Na vrh