Domov » 2013 » maj (Page 2)

Znanstveni simpozij ob stoletnici rojstva Ivana Potrča

Knjižnica Ivana Potr?a Ptuj je skupaj s Filozofsko fakulteto UM in Slavisti?nim društvom Maribor pripravila znanstveni simpozij ob stoletnici rojstva Ivana Potr?a. V ?asih, kakršnih živimo, je opus pisatelja, dramatika, ?asnikarja in urednika Ivana Potr?a še kako aktualen ter živ, kar je bila rde?a nit znanstvenega simpozija. ?e so bili v nekem dolo?enem socialni realisti morda manj zanimivi, dandanes znova ...

Preberi več

29. seja Mestnega sveta v znamenju številnih pobud in vprašanj

Preden so se posvetili ostalim 12 to?kam dnevnega reda, so ptujski svetniki sprejeli sklep o potrditvi mandata novega ?lana Mestnega sveta Mestne ob?ine Ptuj. Dejan Levani? iz Socialnih demokratov se je namre? poslovil, njegovo mesto pa je zasedel naslednji izvoljen kandidat na listi, Aleš Štrafela. Po debati o nakupu delnic Komunalnega podjetja Ptuj in za to potrebnem rebalansu, so sledile potrditve sklepo ...

Preberi več

Pro Am golf turnir na Ptuju

V prejšnjih petih letih je na ptujskem igriš?u za golf potekal štiridnevni profesionalni turnir Slovenian Open serije Alps Toura. Letos je bil ta velik športni dogodek zaradi pomanjkanja sredstev odpovedan, a organizatorji so kljub temu izpeljali poseben turnir Alps Tour Pro Am. Nanj je bilo povabljenih nekaj najboljših profesionalnih igralcev golfa serije Alps Toura, ki so pokazali svoje mojstrovine in so ...

Preberi več

I Feel New York In Slovenia

Dejan Zavec je v mesecu marcu združil v New Yorku svoje navija?e, ki so se zbrali tokrat na družabnem dogodku I Feel New York in Slovenia. Na njem je bil predstavljen film o tem ameriškem velemestu in niz fotografij, prav tako pa so udeleženci zaupali tudi svoje zgodbe in poglede na mesto, ki nikoli ne spi. Spremljevalci in navija?i so na družabno sre?anje z naslovom I Feel New York in Slovenia, ki so ga or ...

Preberi več

Nov visokošolski program Bionika

Visoka šola Ptuj, ki deluje pod okriljem Javnega zavoda Revivis, ustanovljenega s strani Mestne ob?ine Ptuj leta 2004, je v letošnjem letu uspela pridobiti akreditacijo za prvi visokošolski program v tej regiji, in sicer na podro?ju bionike. Vodstvo upa, da bodo v prihodnje uspeli pridobiti tudi druge izobraževalne programe. Sicer je bionika interdisciplinarna veda, sam program pa je izrazito aplikativen, o ...

Preberi več

Stanislav Zebec – Stanč nas je popeljal v Maroko

V okviru potopisnih predavaj društva Potuj, smo lahko tokrat prisluhnili Stanislavu Zebcu – Stan?u, ki se je potepal po Maroku. Sproš?eno potopisno predavanje kot že dolgo ne, tisti, ki Stan?a poznamo, bi rekli ?isto podobno njemu in njegovemu karakterju. Pa se vrnimo na za?etek k ideji, zakaj prav Maroko. Prijateljica Mojca je namre? študirala v Španiji, zato je bila ideja, da se podata v Maroko zelo spont ...

Preberi več

Svetniki potrdili nakup delnic Komunalnega podjetja Ptuj

?lani ptujskega mestnega sveta so na ve? sejah debatirali o nakupu delnic Komunalnega podjetja Ptuj. Odlo?ili so se, da je v tem ?asu potrebno z ob?inskih premoženjem ravnati racionalno. Sprejeli so rebalans prora?una v višini 261 tiso? evrov. Dolo?ili so, da se z rebalansom odkupi samo tisti delež delnic, za katerega ima MO sklenjen sporazum z zaposlenimi v Komunalnem podjetju. Ta zajema nekoliko ve? kot 5 ...

Preberi več
Na vrh