Domov » 2013 » november (Page 8)

Novi direktor Term Ptuj

V dobrem zadnjem letu dni so se na sedežu izvršnega direktorja Term Ptuj zamenjali kar trije vodilni možje. Dolgoletnega direktorja Andreja Klasinca je za leto dni nadomestil Gorazd Beden?i?, katerega je v za?etku meseca oktobra zamenjal magister Roman Matek, ki ima bogate izkušnje na podro?ju turizma. Matek je na mestu direktorja že delno spoznal kolektiv in je že naredil dolo?ene prve korake pri vodenju p ...

Preberi več

Prometna varnost se izboljšuje

Trend števila mrtvih in hudo poškodovanih v cestnem prometu vse od leta 2008 v Sloveniji upada, kar so razveseljivi podatki. Tudi prometna varnost se izboljšuje in prav stanju na slovenskih cestah smo spregovorili z direktorjem Javne agencije RS za varnost prometa, mag. Igorjem Velovom. Strnil je, da ?e bi stanje prometne varnosti na slovenskih cestah ocenjevali zgolj na podlagi statisti?nih podatkov, potem ...

Preberi več

Huda pokušnja

  Vsako zadnjo sredo v mesecu v Domu kulture Muzikafe v okviru prireditev Huda Pokušnja gostijo vrhunskega pisatelja in vinarja. Na enem kraju se tako sre?ujeta pesniška in enološka umetnost. Ena izbrana knjiga in izbrano vino, oboje zaznamovano z nezamenljivo avtorsko pisavo, osebnostjo, pe?atom porekla. Cilj cikla ve?erov je razvneti duha, ga dvigniti v višave in odpeljati v kraje, kamor ne zaide vsa ...

Preberi več

Priprave na Martinovanje

  Kon?al se je veseli ?as trgatev in že prihaja obdobje, ko se iz mošta rodi vino. Kot vsako leto bo tudi letos na Ptuju potekalo že tradicionalno Martinovanje, ki bo postreglo z novostmi. Martinovanje bo potekalo med petkom, 8. novembrom in ponedeljkom, 11. novembrom, s posebnim poudarkom in težo programa na Martinov ponedeljek, ko bo potekal zanimiv in barvit program na Ptujski mestni tržnici, ob ene ...

Preberi več

Tekmovanje v tajskem boksu na Ptuju

Klub Tajskega boksa Ptuj je organiziral šesto No? bojevnikov. V športni dvorani Center je šlo za mednarodno ligo v tajskem boksu. Na sporedu je bilo 17 zanimivih bojev, v katerih so nastopili tekmovalci iz Madžarske, Hrvaške in Slovenije. Muay Thai Gym Ptuj je imel v ringu pet borcev, od katerih sta zmagala Mihael Bela in Tadej Toplak, ki je premagal Hrvata Marka Filetina. Te?a je bil vse tri runde absolutn ...

Preberi več

Leto dni od katastrofalnih poplav

Leto dni mineva od katastrofalnih poplav, ko se je reka Drava 5. novembra 2012 najprej za?ela pri nas razlivati v Zlatoli?ju, nato pa je svojo mo? pokazala na širšem podro?ju Spodnjega Podravja. Razlita voda je povzro?ila na našem obmo?ju velikansko škodo in posledice le te še zdale? niso v celoti odpravljene. Skozi celo leto so potekale dolo?ene sanacijske aktivnosti. V za?etku leta je bila ustanovljena tu ...

Preberi več

Usposabljanje za brezposelne v kulinariki in strežbi

Obmo?na služba Ptuj ZRSZ ter Medpodjetniški izobraževalni center Šolskega centra Ptuj izvajata programe usposabljanj za brezposelne osebe. V tokratni kroniki vam predstavljamo program usposabljanja iz kulinarike in strežbe. Program usposabljanj za brezposelne obsega 110 do 120 ur, pri ?emer je do najve? 40 ur teoreti?nega usposabljanja, ostalo pa prakti?no. Na usposabljanju iz kulinarike in strežbe so se ud ...

Preberi več

Malce strahu pred uvedbo 2. skupine terapevtskih zdravil

V oktobru smo bili pri?a uvedbi prve skupine terapevtskih zdravil, kjer so bili odzivi pacientov dobri. Za mesec november je na?rtovana že druga skupina, zato nas je zanimalo, kaj bo prinesla ta.Sklep o novih skupinah terapevtskih zdravil je že objavljen, ?aka se le še na najvišje priznane vrednosti in novi dve terapevtski skupini zdravil bi pri?eli veljati konec tega meseca. Ker gre za precej bolj problema ...

Preberi več
Na vrh