Domov » 2014 » november (Page 5)

Izgradnja kanalizacije poteka po terminskem planu

Operacija Odvajanje in ?iš?enje odpadne vode na obmo?ju Ptujskega polja se deli na dva projekta. Prvi je izgradnja kanalizacijskega sistema 3 Bukovci – Formin in ?istilne naprave Formin, drugi pa je izgradnja kanalizacijskega sistema 5 v Mestni ob?ini Ptuj. Celotna vrednost investicije znaša približno trinajst milijonov evrov in dela izvaja Cestno podjetje Ptuj s svojimi podizvajalci od lanske jeseni. Do se ...

Preberi več

Dnevi okoljevarstva

Na Biotehniški šoli Ptuj so pripravili dneve okoljevarstva. Z razli?nimi aktivnostmi v okviru pouka ter v sodelovanju s strokovnjaki iz gospodarstva so želeli prispevati k prepoznavnosti poklicev na podro?ju okojevarstva in izobraževanja v programu okoljevarstveni tehnik. Vanj se vsako šolsko leto vpiše za pol oddelka dijakov. Zato program izvajajo v kombiniranem oddelku s kmetijsko podjetniškim tehnikom. O ...

Preberi več

Start up Ptuj

ZRS Bistra Ptuj, Šolski center Ptuj, Zavod Antona Martina Slomška, Tovarna podjemov in Klub ptujskih študentov so v kavarni KPŠ pripravili zaklju?ni del prvega dela programa Start up Ptuj. Na njem je svoje podjetniške ideje predstavilo 12 skupin oziroma posameznikov. Predstavitve podjetniških idej so eden izmed tipi?nih elementov podjetniških programov. Vsi, ki imajo izoblikovane podjetniške ideje, so jih i ...

Preberi več

Položnice za šolska kosila

Pred dobrim tednom smo prejeli pismo, v katerem naš gledalec opisuje situacijo, glede nepla?anih položnic za kosilo, na osnovni šoli Ljudski vrt, ki jo obiskuje njegov otrok. Preverili smo, kako pri njih deluje sistem šolske prehrane in za primerjavo, kako do organizirani na Osnovni šoli Olge Megli?. Naš gledalec v pismu piše, da naj bi se otroci, ki niso imeli pravo?asno pla?ane položnice za kosilo, ?etudi ...

Preberi več

Kurentovanje – kje si in kam greš?

?lani društva ZA Ptuj so po nizu okroglih miz o gospodarstvu, turizmu, kulturi in drugih temah, v?eraj pripravili pogovor o Kurentovanju 2015. Široka množica ljudi, ki so tako ali druga?e povezani s pustnim ?asom se je zbrala v Domu kulture Muzikafe in kar tri ure debatirala o najve?jem pustnem dogodku v Sloveniji. Z željo po osvežitvi tradicionalne pustne prireditve, ki bo februarja prihodnje leto potekala ...

Preberi več

Preklicana predvidena ukinitev sofinanciranja glasbenega šolstva

Eden od nedavnih predlogov vlade, s katerim želijo zakrpati prora?unsko luknjo, je bil ukinitev sofinanciranja glasbenih šol. Starši bi v tem primeru morali na mesec pla?ati skoraj 300 evrov. Sistem glasbenih šol bi zelo težko preživel, ?e bi se vanj tako radikalno zarezalo, so opozarjali v glasbenih šolah po Sloveniji in poudarjajo, da je pri njih zaposlenih ve? kot dva tiso? ljudi. Ne nazadnje imajo v izo ...

Preberi več

Mednarodna konferenca in predstavitev projekta Zero Waste

V Dominikanskem samostanu na Ptuju je bila mednarodna konferenca Krožna ekonomija za nova delovna mesta in trajnostni razvoj. Na njem je širok krog strokovnjakov predstavil in analiziral koncept krožnega gospodarstva in Zero Waste skozi konkretne primere. V pomembnem evropskem projektu sodeluje enajst partnerjev iz osmih držav. ki spodbuja k preoblikovanju ciklov življenjske verige proizvodov tako, da se po ...

Preberi več
Na vrh