Domov » 2015 » januar (Page 12)

Evropskih sredstev za infrastrukturo bo manj

Po besedah infrastrukturnega ministra, dr. Petra Gašperši?a, so pred nami izzivi druga?nega razmišljanja in inovativnih pristopov, saj bo v tej finan?ni perspektivi evropskih sredstev bistveno manj. Za državne ceste bi lahko po?rpali 40 milijonov evrov, 313 milijonov za vlaganja v železniško infrastrukturo; za pristaniško infrastrukturo 6 milijonov evrov sredstev, za avtocestno omrežje, konkretno za odsek D ...

Preberi več

Najboljše ženske ekipe v letu 2014

V ?lanski konkurenci so bile v Mestni ob?ini Ptuj desetletje najboljše ekipne športnice rokometašice. Te so dolga leta uspešno igrale v 1. A državni rokometni ligi, iz katere so po zamenjavi generacij v sezoni 2013/2014 izpadle. Ženski Rokometni klub Tenzor DP Logik Ptuj se je do zadnjega kroga kon?nice boril za obstanek, a mladi ekipi je na koncu žal zmanjkalo kvalitete, izkušenosti in tudi sre?e, tako da ...

Preberi več

Srečanje starejših občanov

Kot v vseh drugih mestnih ?etrtih tudi v mestni ?etrti Center vsako leto pripravijo ponovoletno sre?anje ob?anov starih nad 70 let. Letos jih je v Dom upokojencev prišlo ve? kot 80. V mestni ?etrti Center živi ve? kot 400 ob?anov starih nad 70 let, med njimi 29 starih nad 90 let. Sre?anje je za ve?ino priložnost, da po dolgem ?asu vidijo znance, prijatelje in sosede. Mnogi starejši, ki jim zdravje še služi, ...

Preberi več

Najboljše moške ekipe v letu 2014

V prvih slovenskih ligah so v sezoni 2014 nastopali trije ptujski moški športni klubi in to so strelci, boksarji in namiznoteniški igralci. Slednji so imeli mlado ekipo, ki se je kalila v 1. slovenski namiznoteniški ligi in je iz nje na koncu izpadla. Ptujski strelci so v sezoni 2013/2014 tekmovali v Pokalu Slovenije. V 1. A ligi v streljanju z zra?no pištolo je Strelski klub Ptuj v postavi Majda Raušl, Saš ...

Preberi več

Gasilci Podravske regije naj osebnosti radia Ptuj za leto 2014

Tradicionalno je radio Ptuj izvedel izbor osebnost leta 2014, katero so izbirali poslušalke in poslušalci. Najve? glasov so dobili gasilci Podravske regije, ki so se s svojim požrtvovalnim delom zares izkazali v lanskem letu. Najbolj so se s svojo pomo?jo izkazali ob naravnih nesre?ah, saj so pomagali številnim tako doma, kot tudi v tujini ob poplavah, plazovih in žledu. Gasilci so prostovoljno prisko?ili n ...

Preberi več

Donacija za brezdomne pse in muce

  Adela Ferme in Nataša Zupani? iz Mestne ob?ine Ptuj sta v mesecu decembru, mesecu dobrodelnosti, na pomo? prisko?ili tistim, na katere velikokrat pozabimo, sami pa si ne znajo in ne morejo pomagati. Zbirali sta hrano in odeje za brezdomne pse in muce, donacijo pa predali Društvu proti mu?enju živali Ptuj in Društvu Animal Angels. V prostoru pred sprejemno pisarno ptujske mestne hiše so se v drugi pol ...

Preberi več

Komunikacijski načrt AVP za leti 2015 in 2016

Na Agenciji za varnost prometa Republike Slovenije so pripravili Komunikacijski na?rt za letošnje in prihodnje leto. V naslednji novici smo strnili, kaj bo na?rt prinesel.V Komunikacijskem na?rtu Agencije za varnost prometa za leti 2015 in 2016 so pristojni natan?neje dolo?ili cilje, ciljne skupine, komunikacijska orodja in kanale, gradivo, klju?ne teme ter ?asovnice nacionalnih preventivnih akcij. Z ustrez ...

Preberi več
Na vrh